Svenska kyrkan ser fram mot det nya året: “Fantastiskt spännande”

Församlingen i Söderhamn och Sandarne har mycket att se fram emot 2022.
En ny ledning ska tillsammans måla ut kyrkans väg mot framtiden.
– Det finns väldigt många möjligheter runt hörnet, säger Erik Björk, ordförande i kyrkorådet.

Foto: Gustaf Hellsing/IKON

I och med kyrkovalet har nya förtroendevalda precis trätt in i kyrkofullmäktige och dessutom har den nya kyrkoherden Maria Idänge rekryterats. Det händer med andra ord mycket i Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne just nu.

– Det känns fantastiskt spännande med en ny ledning. Vi ser verkligen framåt och det ska bli väldigt intressant att börja arbetet tillsammans, säger Erik Björk, ordförande i kyrkorådet.

Förutom en ny ledning börjar det stora bygget av Västra Kapellet gå mot sitt slut. Kapellet förväntas stå helt klart i februari 2022 och då väntar en stor invigning.

– Det är ett bygge som kommer att lämna avtryck under många, många år i Söderhamn. Och det känns meningsfullt, säger Erik Björk.

Trots ett på många sätt motigt pandemiår tycker Erik Björk att Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne har anpassat sig bra. Församlingen har blivit mer digital, men självklart är längtan efter den fysiska gemenskapen stor.

– Vi har faktiskt haft ett ganska bra år trots allt. Vi har bland annat sänt våra Gudstjänster och haft alla våra möten digitalt. Det har fungerat men det är självklart inte på samma vis som tidigare, säger han.

Aktuellt från Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne – läs mer här

Pandemin har förutom avsaknaden av de fysiska träffarna även påverkat kyrkans budget.

– Pandemin har inneburit att en del verksamhet fått ställas in och därför kan det bli så att det blir pengar över i år, säger församlingens ekonomichef Jonathan Eismar.

Ännu dröjer det en tid innan han gör bokslut för 2021, men han ser tendensen.

– Även om ekonomin går ihop nu så finns det utmaningar i en nära framtid, säger Jonathan Eismar.

– När medlemsavgifterna minskar gäller det att spara på ett sätt som gör att församlingsverksamheten inte drabbas, fortsätter han.

Söderhamn-Sandarne församling har en fördel jämfört med många andra församlingar i Svenska kyrkan – att det bara finns två kyrkor och två församlingshus att underhålla. Antalet medlemmar blir färre när de som avlider är fler än de barn och ungdomar som kommer med genom dop eller anmälan. Aktiva utträden påverkar också och medlemsavgifterna är den helt avgörande inkomsten som ska täcka nästan alla kostnader för församlingen.

För att få människor att gå med och stanna kvar i Svenska kyrkan menar kyrkorådets ordförande Erik Björk att kyrkan behöver vara en aktiv samhällsaktör. En aktör som finns, stöttar och sprider glädje i samhället.

– Det är viktigt att behålla de medlemmar som vi redan har, och då måste vi vara lyhörda och lyssna på vad församlingsmedlemmarna önskar av verksamheten. Sedan behöver vi även ha omvärldskunskap och visa oss som en viktig aktör i samhället, säger han.

Läs mer om Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne här