Så kan kyrkan stötta i sorgearbetet: ”Det finns något läkande i att dela med sig”

Allhelgona är för många en tid då man minns och hedrar de närstående man förlorat. Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne erbjuder både enskilda samtal och sorgegrupper för den som behöver stöd i sin sorg.

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne erbjuder flera typer av samtalsstöd.

– Kyrkan är en naturlig plats att samlas på oavsett om man är troende eller inte, säger kyrkoherde Maria Idänge. På kyrkogården får vi utrymme att tänka på de vi älskat men som inte längre lever kvar hos oss, samtidigt som vi kan promenera bland gravarna och förundras över allt det vackra.

Att besöka kyrkogården för att tända ett ljus är ett vanligt inslag under allhelgona. Hit söker sig människor i alla åldrar för att uppmärksamma minnet av nära och kära, men också för att känna hopp, menar Maria.

– Även om det kan kännas skrämmande att tänka på döden innebär den inte slutet i den kristna tron. Kyrkans budskap är att det finns något mer efter det här livet, som symboliseras av ljusen vi tänder på minnesgudstjänsten och på kyrkogården. Det är en tanke som kan skänka tröst och trygghet i sorgen.

Läs mer om hur Svenska kyrkan kan stötta dig i sorgen här.

Maria Idänge, kyrkoherde.

För den som behöver hjälp att hantera förlusten av en närstående erbjuder Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne flera typer av samtalsstöd.

– Året runt finns det möjlighet att prata enskilt med våra diakoner och präster, som alla har tystnadsplikt, och varje termin startar sorgegrupper där man kan utbyta tankar tillsammans med andra. Det finns något väldigt läkande i att dela med sig av sina upplevelser och att känna att man inte är ensam om sin situation. Det kan vara en befrielse att få prata om det man varit med om, och genom att lära av varandra kan man utbyta erfarenheter som kan hjälpa i det egna sorgearbetet, berättar Maria.

Alla samtalsaktiviteter är helt gratis, och den som vill delta kan ta kontakt bland annat via webbplatsen, telefonväxeln och visitkort som finns utlagda på Mariagården och i kyrkorna.

Läs mer om Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne – här hittar du kalender, info om församlingens olika kyrkor och mycket mer.

För Maria Idänge och hennes kollegor handlar mötet med människor i sorg inte minst om att vara goda lyssnare, menar hon.

– Att kunna samtala om inte bara sorg utan även kris och katastrofer är något helt naturligt i kyrkans värld, och mycket i medarbetarnas utbildning fokuserar på att lyssna. Att kunna lyssna till någon helt och fullt, och att låta den personen stå i fokus, är något som kan förändra liv. Ibland sägs det att människor ”ältar”, men jag tror att det är viktigt att man som sörjande får lov att älta. Det är viktigt att vi vågar stanna kvar i någons sorg och har tålamod att fortsätta lyssna, även om vi inte har en lösning.

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne bjuder in till andakt och gudstjänster under Allhelgona – här hittar du all information.

Även som närstående till någon som sörjer är det värdefullt att kunna lyssna, men enligt Maria räcker det långt att bara finnas där.

– Att ta initiativet till en fika, promenad eller att se en film kan betyda väldigt mycket. Istället för att dra sig undan och vänta tills den sörjande själv hör av sig, kan man säga ”jag ringer dig nästa vecka, svara om du vill”. Det är att ta sitt ansvar som medmänniska och visa att man finns där så att den sörjande inte känner sig ensam, ignorerad eller utanför. Kanske längtar den som sörjer efter en liten bit av vanligt liv, för att få en paus i sorgen, och då kan den där fikan kännas så fantastiskt fin.

Läs mer om hur Svenska kyrkan kan stötta dig i sorgen här.