Konfirmandledaren Hanna om det speciella med konfirmationen: ”Man får se saker ur nya perspektiv”

Gemenskap, lekar och diskussioner om livets stora frågor. Att konfirmera sig handlar inte bara om att utforska den kristna tron – utan också om att lära känna sig själv.

Hanna Stenbacka, konfirmandledare, och Sofie Mattsson, församlingsassistent vid Söderhamn Sandarne församling.

I början av oktober välkomnade Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne höstens nya konfirmander. För första gången sedan pandemins utbrott sker konfirmandarbetet helt utan restriktioner, vilket enligt församlingsassistent Sofie Mattsson gör stor skillnad både för ledarna och inte minst för konfirmanderna själva.

– Nu när vi kan ses fysiskt kan vi till exempel åka på läger igen, och det betyder så otroligt mycket för alla som deltar. Det kan vara väldigt positivt att komma bort lite från familjen och vardagen, utan att behöva känna att man måste prestera för att få vara med. Här har alla en plats och ett sammanhang, oavsett vem man är, berättar Sofie.

Vanliga frågor och svar om konfirmation – läs mer här.

Under året som leder fram till konfirmationen hålls regelbundna träffar med konfirmanderna varannan vecka, där föreläsningar varvas med lekar och samtal.

– När vi leker är det lättare att våga vara sig själv, säger Sofie. Vi vill skapa ett förtroende mellan oss och konfirmanderna, så att de vågar ställa de där jobbiga frågorna om livet och döden som unga ofta funderar på. De flesta som är i 15-års åldern har slutat att leka på fritiden, men många av våra ledare säger att det roligaste de vet är att komma till kyrkan för få att leka och skratta tillsammans.

Föreläsningar varvas med lekar och samtal under konfirmationsåret.

Hösten 2022 är 30 konfirmander inskrivna i Söderhamn Sandarne församling, vilket är dubbelt så många jämfört med de senaste åren. Utöver konfirmanderna tillkommer även 25 unga konfirmandledare, som följer med på alla aktiviteter och hjälper till att guida konfirmanderna genom processen.

En av ledarna är 16-åriga Hanna Stenbacka, som själv konfirmerade sig för två år sedan.

– Tidigare hade jag ingen relation till kyrkan, men under konfirmationen hittade jag något som jag verkligen trivdes med och kände att jag ville behålla. Jag upptäckte inte bara min egen tro utan fick också en väldigt fin relation till både de andra konfirmanderna och ledarna, berättar Hanna.

Läs mer om konfirmation – all information hittar du här.

Att de unga ledarna finns på plats bidrar till att skapa en ännu bättre upplevelse för konfirmanderna, menar Hanna.

– Vi är där både för att göra konfirmationen ännu roligare och för att stötta konfirmanderna om det behövs. Som ung kan det ibland kännas lättare att prata om sina problem med någon som är i ungefär samma ålder som en själv, istället för att vända sig till en vuxen direkt, så på det sättet kan vi unga ledare fungera som en trygghet under konfirmandåret.

För den som väljer att konfirmera sig väntar en inte bara spännande utan också utvecklande tid, konstaterar Hanna.

– Man får så många nya lärdomar om både sig själv och andra människor. Man får chansen att se saker ur helt nya perspektiv, och kanske hittar man något inom sig som man inte ens visste att man hade. Min tid som konfirmand och ledare har gett mig ett öppnare sinne för människor jag möter men också gjort mig tryggare som person. Jag har lärt känna mig själv genom kyrkan, kan man säga.

Konfirmation

Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan, vilket gör verksamheten till en av de största i landet för åldersgruppen. Undervisningen av konfirmanderna följer församlingens handlingsplan och Svenska kyrkans nationella riktlinjer. De anställda medarbetare som leder konfirmandarbetet har teologisk och pedagogisk utbildning, och även de unga ledarna har den utbildning som ges av församling och stift.