Att sprida hopp är en av våra viktigaste uppgifter

Historiskt har religion och kyrka haft en central roll både i samhällets utveckling och i människors liv. Undervisning och sjukvård var tidigt två viktiga ansvarsområden för kyrkan. Ansvaret kom senare att överlämnas till socknar och kommuner. Till södra Hälsingland kom kristendomen under medeltiden och snart därefter började församlingar bildas och kyrkor byggas. Idag finns två kyrkor i Söderhamn-Sandarne församling. Här samlas människor i alla åldrar och med olika bakgrund för att fira gudstjänst, delta i aktiviteter och känna gemenskap.
Foto: Albin Hillert/IKON

Foto: Albin Hillert/IKON

Kyrkans grunduppgift är att fira gudstjänst samt att bedriva undervisning, diakoni och mission. Det hör också till den kristna tron att förmedla hopp och att finnas där för de svaga och utsatta i samhället.

De senaste åren har andelen medlemmar i svenska kyrkan minskat stadigt. De främsta skälen är att antalet medlemmar som dör är högre än antalet nya medlemmar genom dopet. Dessutom är det fler som väljer att gå ur kyrkan än att gå med. Om den trenden håller i sig innebär det att färre än varannan svensk kommer att vara medlem år 2030.

Jag ser ljust på framtiden – även om den tid vi lever i just nu är orolig och turbulent

– För att locka fler till kyrkan behöver vi finnas där människor är, säger Christina Hedin, församlingspedagog i Söderhamns församling. Det kan innebära i den digitala världen, men främst genom riktiga möten i verkligheten.

Vi träffar människor där de väljer att vara, ute på stan och i samverkan med andra organisationer. Det gäller dessutom att vi bjuder in till församlingens gudstjänster och verksamhet på ett sätt som gör att fler väljer att komma.

I Söderhamn-Sandarne församling finns både Ulrika Eleonora kyrka och Sandarne kyrka.

Församlingen har ungefär 20 anställda medarbetare, dessutom många fler förtroendevalda och ideella medarbetare. Förutom att fira gudstjänst varje söndag arrangerar de högtider som dop, konfirmation, bröllop och begravningar. De ordnar också en mängd olika aktiviteter varje vecka som samlar människor i alla åldrar.

Christina Hedin, församlingspedagog i Söderhamns församling. Foto: Katarina Hansson
Christina Hedin, församlingspedagog i Söderhamns församling. Foto: Katarina Hansson

Framtidens kyrka tror Christina kommer att ha färre anställda och i högre grad bygga på ideella krafter. Hon tror också att de små församlingarna kommer att slås ihop och att kyrkorna kommer att användas för fler aktiviteter än idag.

När det gäller kyrkans framtida finansiering tänker hon att ett utjämningssystem kanske borde införas, så att de rika församlingarna får dela med sig till de med sämre ekonomi. Det kanske också vore bra med olika typer av medlemskap, så att man kan välja att vara aktiv eller passiv medlem.

– Om jag blickar framåt är jag övertygad om att den kristna gemenskapen i Söderhamn kommer att finnas kvar även om 400 år, säger Christina Hedin. Församlingens vision är att arbeta för just detta. Jag ser ljust på framtiden – även om den tid vi lever i just nu är orolig och turbulent. Närvaron och mötet med människor kommer alltid att leva vidare, även om formerna, organisationen och aktiviteterna säkert kommer att förändras.