Sundsvalls största fastighetsägare väljer fjärrvärme

För Lilium fastigheter i Sundsvall är fjärrvärme det enda uppvärmningsalternativet för fastighetsbeståndet. Det säger Peter Gotthardsson, arbetande styrelseordförande i företaget.
– Fjärrvärme är miljömässigt fördelaktigt, driftsäkert och prismässigt bra på sikt.

VÄRDEGRUND. – Att visa respekt för människor, samhälle och miljö genomsyrar Lilium fastigheters värderingar. Därför är det självklart för oss att ha fjärrvärme i våra fastigheter, säger Peter Gotthardsson (t.v) arbetande styrelseordförande i företaget.

Sundsvall är sedan 2011 navet i Lilium fastigheters verksamhet. Här ligger företagets huvudkontor och genom förvärvet av Castellums fastighetsbestånd nyligen är Lilium idag ledande inom kommersiella fastigheter i Sundsvall.
– Totalt är fastighetsvärdet i företaget ca 6 miljarder kronor och den uthyrningsbara arean är på 325 700 kvm varav 250 000 kvm i Sundsvall, berättar Peter. Då inberäknat kontor, butiker, industrilokaler och bostäder.
– Vi ser fjärrvärme som det enda uppvärmningsalternativet.  Ur miljösynpunkt självklart. Men också på grund av att det inte finns någon begränsning på värmefaktorn eller varmvattentillförseln i fastigheterna, fortsätter han.

”Fjärrvärme är det enda tänkbara uppvärmningsalternativet”

Patrik Gustafsson som är teknisk företagssäljare på Sundsvall Energi bekräftar att kombinationen miljöhänsyn och driftsäkerhet är prioriterat av många fastighetsbolag.
– Fjärrvärme är energi som återvunnits från sopor och avfall plus spillvärme från industrier i kommunen, säger han. Det innebär att fjärrvärmen minskar avfallshögarna samtidigt som den bidrar till energiåtervinning. Att fjärrvärmen produceras lokalt är en viktig del i kretsloppstänket och bidrar till en hållbar stadsutveckling i Sundsvall.
– Vi vet att en fjärrvärmeanläggning håller flera gånger längre än en värmepump som oftast är fastighetsägarens alternativa lösning. Vi vet också att när man väljer fjärrvärme så behövs det inte någon tillskottsvärme när det är kallt ute och att varmvattenuttaget inte har några begränsningar, säger Patrik.

För fastighetsbolag är det oftast billigare att installera fjärrvärme än en lösning med värmepump visar oberoende kalkyler.
– Räknar man med det mindre underhållet inklusive investering och drift så är fjärrvärme det långsiktigt bästa och mest prisvärda alternativet, fortsätter Patrik.

INVESTERING. – Fjärrvärme är miljömässigt fem gånger bättre än bergvärme enligt oberoende beräkningar från vårt klimatbokslut, säger Patrik Gustafsson på Sundsvall Energi.

Här kan du läsa mer om Sundsvall Energis fjärrvärme

Något som också bekräftas bland annat genom de installationer av fjärrvärmeanläggningar som Sundsvall Energi gjort bland nybyggnationerna på Norra kajen.
– Där har vi nu anslutit i princip alla till fjärrvärmesystemet, säger Patrik.

Från Liliums sida är prisutvecklingen självklart något man noggrant följer.
– Vi har en löpande dialog med Sundsvall Energi och bevakar prisutvecklingen på fjärrvärme och noterar att priset sammantaget står sig väl i konkurrensen, säger Peter Gotthardsson.

Inför val av värmekälla finns det absolut en vinning i att se över värmeinvesteringskalkylerna från Sundsvall Energi menar Patrik.
– Vid värmepumpinstallationer kan det tillkomma oväntade kostnader förutom själva grundinvesteringen. Kostnader för att bygga ut elnätet exempelvis vilket våra beräkningar visar, säger Patrik och fortsätter;
– Dessutom belastar värmepumpar miljön fem gånger mer än fjärrvärme. Därför ska el undvikas till uppvärmning.

Peter på Lilium fastigheter delar denna åsikt och är gärna med och bidrar till en bra miljö för Sundsvallsborna.
– Det är en glädje att vara med i denna utveckling, avslutar Peter Gotthardsson på Lilium Fastigheter i Sundsvall.

Mer nyfiken på hur Fjärrvärme fungerar? Läs här!