Sundsvall Energi fortsätter minska sitt koldioxidutsläpp

Hållbarhets- och miljöfrågor är viktiga för Sundsvall Energi, och jämfört med andra aktörer i samma bransch har de tagit ett steg längre. De har bland annat tagit fram ett klimatbokslut kopplat till deras totala klimatpåverkan.
– Om alla invånare i kommunen avstod från att shoppa under 1 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som vi bidrog med under 2018, säger Hans-Erik Olsson, kvalitetsstrateg på Sundsvall Energi.

Sundsvall Energi fortsätter minska sitt koldioxidutsläpp

För andra året i rad har Sundsvall Energi genomfört ett klimatbokslut tillsammans med Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och miljö. Medan andra mäter klimatpåverkan genom utsläpp, har Sundsvall Energi valt en annan väg.
– Vi har tittat på hur klimatpåverkan skulle se ut om Sundsvall Energi inte fanns. Vårt klimatbokslut 2018 visar till exempel att vi bidrog till att minska klimatpåverkan med 111 700 ton CO2e. Det kan jämföras med om alla invånare i Sundsvalls kommun avstod från att köra bil under 11 månader, säger Hans-Erik Olsson.

”Vi tar tillvara på de sopor du slänger i soptunnan och omvandlar det till energi som ger värme och el till din bostad”

Det innebär att Sundsvall Energi fortsätter att minska sitt klimatutsläpp. Förra året låg siffran på 98 800 ton CO2e. Hans-Erik Olsson kan inte lova att de kan visa upp lika bra siffror i nästa klimatbokslut, men han lovar att de ska göra sitt bästa.
– Det viktigaste är att vi arbetar för att utvecklas – och att vi tar vårt ansvar. Vissa saker går inte som planerat, men i slutändan gör vi skillnad. Omvärlden har även blivit bättre. Det har blivit mer förnybar el i det nordeuropeiska nätet, vilket påverkar årets utfall, säger han.

Här hittar du hela vårt klimatbokslut

Klimatbokslut 2018 beskriver hur Sundsvall Energis egen verksamhet har en direkt klimatpåverkan, så som deras transporter och förbränning av bränslen. Samtidigt har den en indirekt klimatpåverkan då andra utsläpp undviks tack vare deras verksamhet.
– Våra fossila utsläpp kommer nästan uteslutande från plasten i avfallet. Plast sparar energi, men Sverige behöver bli bättre på att återvinna plast och att använda förnybar plast. Sedan finns det även plast som ska energiåtervinnas då den innehåller farliga ämnen eller är förorenad på annat sätt, säger Hans-Erik Olsson.

”Vårt klimatbokslut för 2018 visade att vi totalt bidrog till att minska klimatpåverkan med 111 700 ton koldioxid under 2018”

Klimatbokslutet representerar den totala verksamheten på Sundsvall Energi. Den ska vara ett verktyg för att hitta möjligheter till förbättringar för att minska klimatpåverkan. Vid jämförelse med kommande års klimatbokslut kan effekter av åtgärder följas upp.
– Den visar att vår verksamhet inte bara är miljövänlig, utan även nödvändig för en hållbar avfallshantering – och att fjärrvärmekunden är en förutsättning för detta. Det är nyttigt att titta på konsekvenserna av vårt miljöarbete, inte bara det som går ut i skorstenen. Jämför man vår klimatnytta med den svenska koldioxidavgiften så är vår klimatnytta värd 125 miljoner kronor per år. Vi har tidigare haft svårt att beskriva hur bra vår verksamhet är för miljön, men nu kan vi det tack vare vårt klimatbokslut, avslutar Hans-Erik Olsson.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med Miljö och Hållbar utveckling så kan du läsa här