Sundsvall Energi gör ytterligare framsteg för klimatet

Med ett tydligt miljöfokus och klimatsmarta val fortsätter Sundsvall Energi att visa vägen mot ett mer hållbart samhälle. För tredje året i rad presenterar företaget sitt klimatbokslut, som visar att man under 2019 minskat sitt koldioxidutsläpp med ytterligare 25 procent.

Sundsvall Energi gör ytterligare framsteg för klimatet

För Sundsvall Energi är hållbarhet en viktig fråga som är ständigt närvarande i verksamheten. Ett av företagets miljöinitiativ är det årliga klimatbokslut som genomförs i samarbete med Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och miljö.
– Som lokalt energibolag har vi inte bara ett ansvar utan också en fantastisk möjlighet att bidra till en hållbar utveckling, säger Hans-Erik Olsson, kvalitetsstrateg på Sundsvall Energi. Klimatbokslutet är ett praktiskt verktyg som hjälper oss att få en tydlig översikt över vår klimatpåverkan och samtidigt hitta nya vägar till förbättringar.

”Vi har inte bara ett ansvar utan också en fantastisk möjlighet att bidra till en hållbar utveckling”.

Precis som de två föregående åren visar klimatbokslutet för 2019 att Sundsvall Energi fortsätter sin positiva trend med minskade koldioxidutsläpp, konstaterar Hans-Erik Olsson.
– Vi jämför vår klimatpåverkan med hur det skulle se ut om företaget inte fanns, och det visar att vi under förra året bidrog till att minska utsläppen med 139 290 ton CO2e. På ett ungefär motsvarar det Sundsvallsbornas totala bilåkande under drygt ett år, och är en förbättring med runt 25 procent från 111 700 ton CO2e året innan och 40 procent jämfört med 2017.

Här kan ni läsa mer om klimatbokslutet.

En viktig förutsättning för det framgångsrika klimatarbetet är enligt Hans-Erik Olsson företagets många fjärrvärmekunder, som valt ett miljövänligt alternativ för sin uppvärmning.
– Vi ser det som att Sundsvall Energi inte bara är vi som jobbar på företaget, utan också våra fjärrvärmekunder, de som lämnar avfall till förbränning och de lokala företagen som bidrar med spillvärme. Tillsammans kan vi göra stor skillnad för klimatet genom att möjliggöra för uppvärmning som är både klimatvänlig, resurseffektiv och förnybar.

Sundsvall Energis verksamhet är idag fossilfri till över 98 procent, och de fossila utsläpp som kvarstår kommer nästan uteslutande från den plast som återfinns i avfallet. För att kunna nå ännu längre behöver alla i samhället se över sin egen plastanvändning, konstaterar Hans-Erik Olsson.
– Som privatperson kan man göra värdefull klimatnytta genom att använda förnybar eller återvunnen plast och källsortera sitt plastavfall. I dagsläget är det inte så stor andel plast som återvinns, de polymerer som materialet är uppbyggt av återvinns i genomsnitt bara noll till en gång när de egentligen kan återvinnas upp till sju gånger. Det är med andra ord en stor utmaning – men där finns också stor potential.

Vill ni veta mer om hur vi jobbar med Hållbar utveckling? Läs om vårt arbete här.