Sundsvall Energi minskar koldioxidutsläppen med 98 800 ton

I år gör Sundsvall Energi bokslut för klimatet.
– Vi har länge vetat att vår verksamhet har många positiva effekter på klimatet men vi har haft svårt att redovisa det, säger Hans-Erik Olsson, kvalitetsstrateg på Sundsvall Energi.

Sundsvall Energi minskar koldioxidutsläppen med 98 800 ton

Sundsvall Energi har tillsammans med Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och miljö genomfört ett klimatbokslut. Detta för att kunna visa hur organisationen arbetar med sin klimatpåverkan. Bokslutet representerar den totala verksamheten på Sundsvall Energi och har gjorts på ett lite annorlunda sätt.
– Ofta tittar man på utsläpp och mäter klimatpåverkan på det sättet. Nu har vi tittat mer på hur klimatpåverkan skulle se ut om Sundsvall Energi inte fanns, säger Hans-Erik Olsson, kvalitetsstrateg på Sundsvall Energi.

Läs mer om vårt gröna elavtal

Spar in en Mallorcaresa för alla Sundsvallare
Det är första gången Sundsvall Energi genomför ett klimatbokslut. Arbetet har pågått under 2017 men de har även tagit fram siffror från 2016 för att se referensvärden.
– Vi har länge vetat att vår verksamhet har många positiva effekter på klimatet men vi har haft svårt att redovisa det på ett bra sätt. Genom bokslutet blev det väldigt tydligt vad vi gör bra och hur vi kan utvecklas, säger Hans-Erik.

Genom klimatbokslutet har Sundsvall Energi jämfört sin verksamhet med annan energiproduktion och resultatet visar att Sundsvall Energi sparar in 98 800 ton CO2e. Detta motsvarar lika mycket utsläpp som om alla invånare i Sundsvalls kommun skulle flyga tur- och retur till Mallorca. För samma CO2e skulle du också kunna ta dig 12 978 varv runt jorden med bil.

Tar till vara och återvinner lokala resurser
Som energibolag finns det en stor klimatpåverkan i produktion och användande av el, även för Sundsvall Energi.
– Det är lätt att tro att den klimatpåverkan skulle försvinna om vi inte fanns. En stor anledning till klimatbokslutet är att kunna visa att så ej är fallet, säger Hans-Erik.
Hans-Erik fortsätter berätta att Sundsvalls Energi använder stor del spillvärme och avfallsvärme, de tar tillvara på mycket resurser som annars skulle gå till spillo.
– Vi har ett kretsloppstänk som är en stor anledning till det minskade koldioxidutsläppet. Vi tar tillvara på de sopor du slänger i soptunnan och omvandlar det till energi som ger värme och el till din bostad.

Läs mer om våra pågående projekt

Klimatbokslutet visade att om Sundsvall Energi inte fanns och inte levererade hållbar energi till sina kunder skulle det leda till flera olika varianter av värmepumpar. Vilket skulle skapa en onödig elförbrukning. En elförbrukning som istället kan användas för att skapa ökade möjligheter för exempelvis miljövänliga elbilar. Sundsvall Energi behövs för att skapa en hållbar avfallshantering i kommunen där fjärrvärmekunden är en stor förutsättning för detta.

Inför framtiden vill Sundsvall Energi titta mer på hur de bidrar genom att ligga i framkant med just fjärrvärme.
– Det vore intressant att mer renodlat jämföra hur klimatpåverkan skulle se ut utan fjärrvärme. Vad det skulle få för konsekvenser om fjärrvärmekunden försvann är något vi skulle vilja undersöka framåt, säger Hans-Erik.
Genom att titta på ett förändringsperspektiv istället för ett bokföringsperspektiv som det gjorts tidigare får bokslutet en djupare innebörd. För Sundsvall energi har detta varit ett väldigt tydligt sätt att utläsa sin klimatpåverkan och det kommer de fortsätta med inför nästa år.