Sundsvall Energi hjälpte Folkets Hus att nästan halvera sin energiförbrukning

Folkets Hus i Sundsvall är ett hus som lever dygnet runt med event och hotell. Där pågår sedan flera år ett arbete att tillsammans med Sundsvall Energi minska energiförbrukningen. På 10 år har de lyckats göra en 45% minskning av energiförbrukningen och satsar vidare på att sänka energiförbrukningen än mer och samtidigt förbättra inomhusklimatet.

Sundsvall Energi hjälpte Folkets Hus att nästan halvera sin energiförbrukning

På Folkets Hus i Sundsvall är det full aktivitet dygnet runt med hundratusentals besökare varje år. Ulrika Westin, VD Folkets Hus, och fastighetstekniker Perry Evrung berättar om hur de arbetar för att minska energiförbrukningen.
– En viktig åtgärd är att vi satt in helautomatiska fläktar som anpassar luftbehovet efter mängden folk. Det här sparar vi mycket energi på och kan samtidigt ge våra gäster ett bättre inomhusklimat. Dessutom har vi satt in vattenbesparare i alla duschar och kranar utan att vi förlorar i komfort.

Läs mer om Sundsvall Energis klimatarbete här

Hur har då Folkets Hus lyckats med att göra en energibesparing på 45% under 10 år?
– Det är det sammantagna resultatet av en lång rad åtgärder. En viktig del är att vi med hjälp av Sundsvall Energi kunnat arbeta med graddagkorrigering så att alla dagar på ett år blir lika oavsett utomhustemperaturer. I slutänden betyder det att vi kan anpassa vår energiåtgång och samtidigt få ett jämnare inomhusklimat. När vi inom kort har byggt klart ett nytt ventilationsaggregat till biografen så kommer vi att närma oss en 50% besparing vad gäller energianvändning.

Under 10 års tid har vi sänkt koldioxidutsläppen med 250 ton, en minskning med 66%. Siffrorna borde motsvara energibesparingen på 45% men är ännu större tack vare att Sundsvall Energi samtidigt varit duktiga på att minska sin koldioxidanvändning.

Minskat koldioxidutsläpp med 250 ton per år
Minskad energiåtgång innebär också minskade koldioxidutsläpp. Perry berättar att minskningen här är ännu större.
– Under 10 års tid har vi sänkt koldioxidutsläppen med 250 ton, en minskning med 66%. Siffrorna borde motsvara energibesparingen på 45% men är ännu större tack vare att Sundsvall Energi samtidigt varit duktiga på att minska sin koldioxidanvändning.

Vad säger då Sundsvall Energi om Folkets Hus framgångsrika arbete med att minska sin energianvändning? Anders Jonsson, VD på Sundsvall Energi, berättar mer.
– Folkets Hus i Sundsvall arbetar strukturerat och planerat, vilket har gett resultat. Vi har kontinuerligt haft en bra dialog där de varit modiga nog att välja långsiktigt hållbara lösningar. För oss är det viktigt att vi kan hjälpa till med råd och dåd i deras arbete. De har också visat att det går att minska energiförbrukningen, spara miljön och samtidigt göra ekonomiska besparingar. I energidebatten kan det ibland felaktigt föras fram att miljötänkande skulle innebära en uppoffring, i vår verksamhet har vi lämnat det tänket sedan länge. Folkets Hus är ett exempel på en kund som visar att det verkligen går att lyckas förena bättre miljö med bättre leverans vad gäller inomhusklimat berättar Anders.

Anders Jonsson, VD Sundsvall Energi

Sundsvall Energi blir allt mer kundfokuserade
Sundsvall Energi genomgår just nu en process där de utvecklar sitt arbetssätt med företagskunder.
– Vi får bra betyg i kundnöjdhetsmätningar men vi är inte nöjda utan försöker hela tiden utveckla vårt arbetssätt och höja vår kvalitet. Historiskt sett har vi inom energibranschen och på Sundsvall Energi tagit fram kunderbjudanden och produkter på kammaren innan vi frågat kunderna vad de egentligen behöver. Nu gör vi en stor satsning på att bli allt mer kundfokuserade. Kunden vet inte alltid bäst, däremot vet kunden vad som bäst skapar värde i deras egen verksamhet. Därför styr vi om vår organisation mot en kundvärdesstyrd process, så att vi kan hantera kunders inspel och göra verklighet av det. Det allra viktigaste för att lyckas med detta handlar om att kvalitetssäkra dialogen med kunden. Vi är oerhört stolta över att de lyckats så bra med sin energibesparing. Vårt uppdrag handlar inte om att få våra kunder att köpa så mycket energi av oss som möjligt utan att hjälpa dem att göra de satsningar som är mest värdeskapande i deras verksamhet avslutar Anders Jonsson, VD på Sundsvall Energi.

Anmäl ditt intresse här så kontaktar Sundsvall Energi dig