Hoppets högtid står för dörren – Så kan du fira påsk med Mora kyrka

Påsken är den kristna trons viktigaste högtid. Det är en högtid fylld av hopp, och löften om en ljusare framtid.
– Hoppet behöver vi kanske ännu mer i dessa tider. Och är man i kyrkan kommer man märka att det är påsk, säger Anneli Westman, präst.

Hoppets högtid står för dörren - Så kan du fira påsk med Mora kyrka

Coronapandemin har inneburit utmanande tider för många människor. Ensamhet, ovisshet och oro har drabbat många, och Svenska Kyrkan i Mora har gjort vad de kan för att stötta och finnas till.

– Vi känner ändå en frustration eftersom all vår verksamhet bygger på gemenskap och personliga möten. Vi saknar verkligen våra medlemmar, säger Anneli Westman.

Nu stundar påsken, Svenska Kyrkans viktigaste högtid som bygger på miraklet i Jesu uppståndelse.
Påsken gestaltar de grundläggande existentiella frågorna, och hoppet är ett nyckelord.

– Påskens budskap är att det finns hopp i det mörka. Jag tänker att det är särskilt viktigt att hålla fast vid det nu i pandemin. Hopp är en bristvara nu för tiden och vi vill att budskapet om hoppet ska komma fram, att påsken egentligen handlar om livet och att livet återvänder. Påsken är själavårdande och meningsskapande, säger Anneli Westman.

Påskfirandet i Mora församling blir lite annorlunda i år. Lite annorlunda, men fint. Fyra gudstjänster kommer att sändas digitalt.

–Våra kyrkor är också öppna för ljuständning och man kan också tända ljus och skriva in sina böner på webben, berättar Anneli Westman.

Under stilla veckan, alltså påskveckan, kommer det att erbjudas digitala passionsandakter enligt ordningen i kyrkohandboken utifrån de olika evangelierna. Detta händer måndag, tisdag och onsdag.

Det blir även lite kreativa vandringar som inbjuder till reflektion utifrån olika teman.

Sara Berglund är ungdomsledare och verksamhetschef på undervisningssidan.

– De kreativa vandringarna kommer att handla om påsken och nu i år tänkte vi anpassa dem också för barn. Påsken är en barnens högtid, säger hon.

Samtidigt kan det också vara svårt att prata med barn om påsken, menar hon.

– Grymheten kan vara svår att förstå. Därför är det enklare och lättare att fokusera på uppståndelsen och inte våldet som föregick den. Med lite större barn kan man dra paralleller till mobbing.

Påsken är också musikens högtid.

– Musiken är viktig och vi lägger mycket krut på de inspelade gudstjänsterna. Musiken fyller en enormt viktig del i påsken och det finns många passionsverk som sitter djupt i folksjälen. berättar Ulrika Ryssmats som är kyrkomusiker och organist, och fortsätter:

– Påsken följer en viktig dramaturgi, man skulle kunna säga att hela livet ryms i de här dagarna.

Anneli Westman vill lagom till påsk skicka med några ord av tröst och hopp:
– Det har varit ett svårt år, men det finns vissa saker som också gjort att vårt samhälle gått i en bättre riktning, säger hon.

Vill du veta mer om vad som händer i Påsk hos Svenska kyrkan i Mora?  Här är hela kalendern.