Outokumpu i Avesta fick guld i säkerhetstänk

Med ökad medvetenhet om sina egna beteenden arbetar personalen hos ståltillverkaren Outokumpu aktivt med att öka säkerheten. När utbildningsföretaget SafeStart nyligen gjorde inspektion på fabriken i Avesta fick arbetsplatsen guldmedalj i säkerhetstänk.

Outokumpu i Avesta fick guld i säkerhetstänk

Finska Outokumpu, med en av sina anläggningar lokaliserade i Avesta, är världsledande på rostfritt stål. Stålet används framför allt i tuffare miljöer som kräver ett höghållfast material. Hit hör bilar som Volvo och Porsche, flygplan, avgasrening på fartyg och i utrustning för olja-, gas- och kemiindustri.

Att producera stål är många gånger förknippat med stora risker i arbetsmiljön och sedan länge jobbar branschen med en nollvision för olyckor.
– Alla ska komma hem oskadade från arbetet och säkerheten måste alltid komma i första hand, före produktion och volym, säger Thomas Ahlberg, säkerhetsutbildare vid Outokumpu i Avesta.

Förutom lagar, säkerhetsföreskrifter och ett aktivt arbetsmiljöarbete där riskmoment byggs bort kräver en säker arbetsplats även att man jobbar med det mänskliga beteendet.

Med hjälp av det nordamerikanska företaget SafeStarts säkerhetsutbildning har Outokumpu under de senaste två åren drillat personalen i att reagera på sinnestillstånd, riskbeteenden och tekniker för att bete sig säkrare både på jobbet och hemma. Alla medarbetare har genomgått fem tvåtimmarspass med teorigenomgång och diskussioner och har mellan utbildningstillfällena fått hemuppgifter där de har använt de tekniker de har lärt sig i vardagen.
– Dels har vi diskuterat hur sinnestillstånd som stress och trötthet påverkar oss. Dels har vi sett på filmer med berättelser från verkligheten och delat med oss till varandra om när vi har gjort misstag och varit med om olyckor och vilka faktorer som har spelat in. Sådana berättelser delar personalen även med sig av på de dagliga mötena ute i verksamheten, berättar säkerhetsutbildaren Jonas Blomqvist.

Kort beskrivet handlar det om att öka vår riskmedvetenhet och skapa goda vanor så som att alltid använda bryt och lås vid underhållsarbete, skrapa isiga vindrutor innan man kör iväg med bilen och att hålla sig i räcket i trappor. Att hela tiden vara steget före och förutse vilka risker som finns och vad som kan gå snett.

Outokumpu i Avesta är en positiv föregångare i koncernen, bland annat genom att utveckla eget material som förbättrat utbildningen, så som ett säkerhetsspel i Monopolstil som har underlättat gruppdiskussionerna och utbildningsfilmer med egen personal. Ett kvitto på att man har lyckats extra bra med arbetet kom när SafeStart nyligen gjorde en granskning av säkerhetsarbetet och gav arbetsplatsen utmärkelsen guld, något som inte hör till vanligheterna. Ett av argumenten var att personalen verkligen har tagit till sig metoderna.
– Det är klart att alla inte var så glada i början när de kallades till obligatorisk utbildning på övertid. Men nu märker vi att många är väldigt positiva och man tvekar inte längre att påminna kompisen som kanske går utan reflexväst eller att be någon som är stressad att stanna upp och lugna ned sig en stund, säger Jonas Blomqvist.

Outokumpu i Avesta nöjer sig inte med att ha fått guldutmärkelse utan fortsätter utveckla säkerhetskulturen. I skrivande stund går alla chefer och arbetsledare en särskild utbildning där man tränar på att på ett naturligt sätt samtala med medarbetarna om säkerhetsfrågor. Nästa år är det dags för vidareutbildning av de cirka 1 400 medarbetare och underleverantörer som har genomgått SafeStart i Avesta.
– Det pågår ett väldigt stort planeringsarbete just nu och vi är tre som arbetar heltid med det här. Ett arbete som är värt varje minut i insats, säger Thomas Ahlberg.

Om SafeStart

SafeStart har funnits i över 20 år och används av företag i 50 olika länder.

Vid utbildningen fokuseras på de fyra sinnestillstånden stress, frustration, trötthet och riskblindhet. Vidare på de fyra vanligaste felen: Att inte ha visuell fokus på uppgiften, att inte ha mental fokus på uppgiften, att befinna sig i ett riskområde och att tappa  balans, fäste eller grepp. De fyra teknikerna för att förhindra en olycka är att reagera på sitt sinnestillstånd eller mängden farlig energi, att analysera små misstag och eller där det var nära att gå illa, att observera riskmönster hos andra och att arbeta in goda vanor.