Skulle du bada i vattnet från din biltvätt?

När du tvättar din bil bör du göra det i en biltvätt eller gör-det-själv-hall. Det tycker Ulrica Almén, funktionsledare miljö på det kommunala va-bolaget Miva i Örnsköldsvik. Biltvättsanläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag.

Ulrica Almén, Funktionsledare miljö, VA-bolaget MIVA i Örnsköldsvik

Vill du bada med barnen i närmsta sjö, omgiven av rester som du tvättat av bilen? Tyvärr är det vad som händer när vi tvättar bilen på gatan och låter vattnet rinna ner i närliggande dagvattenbrunnar.

–Smutsen på våra bilar innehåller bland annat oljerester och tungmetaller, och om dessa spolas rakt ut i naturen är det precis lika illa som om du tvättar bilen på närmaste badstrand eller i din favoritsjö. Det gör med andra ord stor skillnad om alla som tvättar sin bil på gatan istället åker till en biltvätt, säger Ulrica Almén, funktionsledare miljö på det kommunala va-bolaget Miva i Örnsköldsvik.

Det är lätt att göra rätt vid tvätt
–Gör aldrig en fultvätt genom att tvätta bilen på gatan. Välj alltid en biltvätt, helst en miljömärkt. Där renas smutsvattnet innan det släpps vidare. Det går lika bra med en automatisk biltvätt som en gör det själv-hall, säger Ulrica. Att alltid använda  miljömärkta bilvårdsprodukter, är nästa steg, som hjälper reningsprocessen av vattnet en bit på vägen.

Saknas tillgång eller om det är långt till en tvätthall är det minst dåliga att tvätta bilen på gräs. Då stannar en del av föroreningarna i det översta jordlagret medan vattnet filtreras innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet, och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de föroreningar som spolats av från bilen.

Miljön får betala priset
I Sverige görs det årligen cirka 30 miljoner biltvättar varav en tredjedel utförs i biltvätt. En genomsnittlig biltvätt kostar 200 kronor, vilket inkluderar kostnaden för att ta hand om och rena det smutsiga vattnet. Den som tvättar i biltvätt betalar därmed vad det kostar att ta hand om det förorenade vattnet.

–Det som blir över är 20 miljoner biltvättar som då görs på gata eller uppfart där ingen vare sig betalar eller ser till att vattnet renas. Det innebär att det totala priset för alla fultvättar uppskattas till 4 miljarder kronor per år. Pengar som bokstavligen talat går  rakt ut i sjön, berättar Ulrica. Enligt Biltvättsrapporten från 2016 innebär alla fultvättar att uppskattningsvis totalt 1 000 ton olja och 5o ton tungmetaller årligen riskerar att spridas i naturen

Varför är det bra med tvätthallar?
Teknik med recirkulerande tvättvatten tar bort 80-90 % av föroreningarna på bilen. Vissa anläggningar har reningsverk och annars passerar vattnet åtminstone en oljeavskiljare innan det leds vidare till avloppsreningsverket.

–Från vanligt garage leds vattnet helt orenat till kommunens avloppsreningsverk där mängden miljöfarliga ämnen stör reningsprocesserna och försämrar slammets kvalitet, säger Ulrica. Vid nybyggnationer ställs det därför numera krav på att även privatpersoner som vill tvätta fordon i sina garage ska ha oljeavskiljare och rena sitt utsläpp.

Läs mer: Vad händer vid biltvätt

Rent vatten idag och i framtiden
Bäckar, dammar  och vattendrag höjer boendekvaliteten och gör omgivningarna vackrare. Sjöar har högt naturvärde med fiske, badstränder och rekreation.

–Alla vill vi ha rent vatten i våra vattendrag och därför är det viktigt att vi inte tillför giftiga ämnen, säger Ulrica  För fisk, fåglar, grodor och övrigt biologiskt liv, men givetvis också för att undvika skadliga hälsoeffekter för barn, hundar och andra som badar i vattnet.

–Om alla bara ville sluta använda argumentet ”det spelar ingen roll vad jag gör, se hur grannen eller andra länder gör, jag är ju bara en droppe i havet.” Om varje individ och hushåll tar ansvar så gör vi skillnad för vår närmiljö och det är väl den som är påverkningsbar och högst relevant för varje innevånare, förstärker Ulrica.

Läs mer : Lär dig hur du tvättar rätt

Fem myter om biltvätt
Myt 1: Det är dåligt för miljön att köra flera mil till en biltvätt när man lika gärna kan tvätta bilen på gatan.
Myt 2: Det är inte värre att tvätta på gatan än när det regnar på bilen.
Myt 3: Bilen blir inte ren om man använder miljövänliga bilvårdsprodukter.
Myt 4: Det är inte några problem att tvätta bilen på gatan så länge du använder miljömärkta produkter.
Myt 5: Det är bättre för miljön att tvätta bilen väldigt sällan.