Lättare att hitta läckor med Mivas fjärravlästa vattenmätare

Under de kommande åren byter Miva ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Örnsköldsviks kommun.
Den främsta fördelen är att du som kund slipper betala för vatten du inte förbrukar. Dessutom kan du själv hålla koll på läckor.
– Eftersom vi fick vetskap om en vattenläcka i ett tidigt skede blev det billigare för oss, säger Daniel Sahlgren, ägare av NSS Real Estate i Örnsköldsvik.

Lättare att hitta läckor med Mivas fjärravlästa vattenmätare

En droppande vattenkran kan kosta dig 55 liter vatten per dygn. En toalett som smårinner 1 000 liter vatten på ett dygn.

För dig som husägare kan det såklart vara stressande. Men snart kan du känna dig lugn – under 2018-2024 installerar Miva fjärravlästa vattenmätare till alla hushåll i Örnsköldsviks kommun. Hittills har ungefär 1 100 av totalt cirka 15 000 mätare bytts ut.
– Kunden betalar för sin faktiska förbrukning och Miva kan ställa säkrare prognoser över inkomsterna, säger Johanna Sondell, administratör på Mivas kundservice.

Om en infokod syns i vattenmätarens display kan det indikera till exempel en läcka. Infokoderna är Leak, Burst, Tamper, Dry och Reverse. Foto: Kamstrup

En fjärravläst vattenmätare ger många fördelar. Du som kund behöver inte längre läsa av och rapportera in mätarställningen. Miva hämtar in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler och du betalar för din faktiska förbrukning och inte en uppskattad förbrukning som tidigare.

Läs mer om hur vattenmätaren fungerar här

Dessutom kan du hålla koll på eventuella läckor själv genom de infokoder som syns i vattenmätarens display vid avvikelser.

Två exempel på infokoder är ”leak” och ”burst”.

Leak betyder att vattnet inte har stått stilla en timme under det senaste dygnet vilket kan vara ett tecken på läckande rörledning eller toalett. Burst betyder att vattenflödet har konstant varit högt under minst 30 minuter, vilket kan vara ett tecken på brott i rörsystemet.
– Infokoderna som mätaren skickar ut hjälper kunden att kunna upptäcka en läcka hos sig, men de fjärravlästa mätarna kan också hjälpa Miva att snabbare lokalisera läckor på ledningsnätet. I förlängningen leder det till färre driftstörningar vilket också är bra för kunden, säger Johanna Sondell.

När vi fick infokoden kunde vi i ett tidigt skede skicka brev till våra hyresgäster om att vi hade en misstänkt vattenläcka

Eftersom det här är nya funktioner för Miva testade de infokoderna genom att ringa till några kunder vars mätare visade en infokod, bland annat NSS Real Estate.

Johanna Sondell, administratör på Mivas kundservice.

De förvaltar 20 fastigheter med totalt 138 lägenheter i Örnsköldsviks kommun och är en av Mivas kunder som nu byter ut alla sina vattenmätare mot fjärravlästa. Under de senaste fem månaderna har två av deras vattenmätare bytts ut.
– Det är ett bättre system nu, vi får felmeddelande vid läckage, säger Daniel Sahlgren.

Här hittar du tips om din vattenförbrukning

Och precis det hände också för en tid sedan.
– När vi fick infokoden kunde vi i ett tidigt skede skicka brev till våra hyresgäster om att vi hade en misstänkt vattenläcka. Vi bad dem meddela avvikelser och fick två som ringde direkt och berättade om läckande toaletter. Eftersom vi kunde åtgärda felet direkt fick vi lägre kostnader, säger Daniel Sahlgren.
– De kunder jag pratat med tycker det varit en bra service att kunna upptäcka en läcka hos sig, till exempel en läckande toalett som man annars hade missat, säger Johanna Sondell.

Mätarplatsen – så här ska den se ut

Din vattenmätarplats måste vara godkänd. Innan bytet behöver du som fastighetsägare kontrollera följande:

  • Vattenmätaren ska vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen.
  • Vattenmätarkonsolen ska vara horisontellt monterad.
  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren. Ventilerna måste gå att stänga helt annars behöver de bytas ut innan vattenmätarbytet.
  • Väggen och golvet intill bör tåla spill och läckage av vatten.
  • Det ska vara lätt för Mivas tekniker att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg.
  • Mätaren får inte byggas in eller blockeras av tung utrustning eller inredning.
  • Rör och kopplingar får inte vara angripna av rost.

Läs mer om vattenmätarens placering här!