Lottovinst för kommuninvånare bakom nytt vattenverk i Örnsköldsvik

I år kommer ett stort byggprojekt påbörjas i Örnsköldsvik där Miva bygger ett nytt vattenverk. Bakgrunden är att vattenförsörjningen behöver säkras inför framtiden. Läs om alla utmaningarna med det stora projektet och vad som varit en vinst för öviksborna.

Lottovinst för kommuninvånare bakom nytt vattenverk i Örnsköldsvik

I Örnsköldsviks kommun startar i slutet på året bygget av ett helt nytt vattenverk. Kommunens största vattenverk i Gerdal, som togs i drift i början av 70-talet, förser numera ensamt centralorten och närliggande områden med vatten.
– I slutet av 1990-talet fick vi en omfattande läcka på huvudledningen vilket orsakade ett par dagars stopp på vattenleveransen. Det gjorde att man insåg att reservförmågan behövde förstärkas och det togs beslut att söka reservvatten till den här grundvattentäkten. Senare utredningar visade att vi hade en bra grundvattentäkt bara 5 kilometer från den nuvarande vattentäkten förklarar Gerth Mattebo, VD på Miva.

Lottovinst för kommuninvånare
Den nya grundvattentäkten provpumpades i 18 månader för att säkerställa att den håller över tid. Under slutet på 2018 planeras nu att bygga ett nytt vattenverk för de båda grundvattentäkterna.
– Det är ganska unikt att ha två grundvattentäkter så nära varandra och ger stora fördelar då vi kan utnyttja samma infrastruktur. Det är nära på en Lotto-vinst för öviksborna att hitta två vattentäkter så nära varandra och ändå vara tydligt avgränsande. När det nya vattenverket driftsätts under 2020 har vi säkerställt ett både gott och hälsonyttigt dricksvatten för de boende i Örnsköldsviks kommun för en lång tid framöver.

Byggnationen av det nya vattenverket är det klart största projektet i Mivas historia.
– Med det nya vattenverket kommer vi ha en kapacitet på 13 000 kubikmeter vatten per dygn. Det kan jämföras med att de minsta vattenverken som producerar ca 10 kubikmeter vatten per dygn och förser något hundratal personer med vatten.

Vattenverk för framtiden
Vad är de största utmaningar med det här projektet?
– Det är att bygga så hållbart att vattenverket håller i minst hundra år. Sedan var det en stor utmaning att hitta rätt läge, men det har vi kunnat visa med de utredningar som har gjorts under en process på 7-8 år. I jämförande perspektiv är det en oerhört kort tid att hitta en placering av ett vattenverk och få till ett bra dricksvatten. Det här är en stor satsning som vi gör för framtiden.

I Örnsköldsviks kommun finns det idag 25 vattenverk, varav fyra är större. I samband med att det nya vattenverket byggs kommer ett av de äldre vattenverken stängas ned.
– De små vattenverken kräver mer tillsyn än de större som går att automatisera mer. På sikt kommer flera mindre vattenverk att ersättas av större mer moderna vattenverk.

Här kan du läsa mer om projektet att bygga nytt vattenverk i Örnsköldsvik

Länsväg 335 breddas
Vilka utmaningar finns med projektet att bygga ett nytt vattenverk?
– En viktig del är att kontrollera och göra underhåll på överföringsledningar så att inte vattnet förstörs på vägen till eller från det nya vattenverket. Där det finns riskområden bygger vi parallella ledningar. Exempelvis har vi väg 335 att hantera där Trafikverket bygger om vägen för att säkra upp risken för eventuella oljespill. Vägen breddas, diken säkras och en duk samlar upp oljespill från bilar om de hamnar i diket.

Vad är riskerna vid oljeläckage?
– Ett oljeläckage kan helt förstöra en råvattentäkt.. Det kan räcka med en enskild bil och att en oljeslang går av för att det ska ge stora skador. Jämfört med det är en läcka på en distributionsledning ett mindre problem som ordnas på några dagar.

 Örnsköldsvik har bra tillgång på vatten
Hur är då vattentillgången i Örnsköldsviks kommun jämfört med andra kommuner?
– I många kommuner har man märkt av en minskning av grundvattennivåerna. Det har vi inte alls gjort i Örnsköldsviks kommun. Jämförelsevis skulle jag därför säga att vi har en väldigt bra tillgång på vatten. Trots att vi är en havsnära stad har vi inte heller samma problem som exempelvis Gotland med inträngande saltvatten i vattenreserven.

Vad gäller vattendistributionen pekar Gerth Mattebo på att Örnsköldsvik har samma problem som andra kommuner.
– Vi har ett gammalt halvt uttjänt ledningsnät som behöver underhållas. Ända sedan Miva bildades 2009 har vi varit noga med att berätta om alla läckor oavsett storlek. Och på så sätt velat påvisa betydelsen av att infrastrukturen tas om hand och underhålls kontinuerligt vilket den också görs. Det är inte ”bara” utan kräver ganska mycket arbete för att alla kommuninvånare ska få ett bra vatten i kranen berättar Gerth Mattebo, VD på Miva.