”Barn växer när de får skapa något själva”

Hon har hunnit med så oändligt mycket i sitt liv. Driven av en energi och vilja att förbättra människors och framför allt barns livsvillkor. Ingrid Kallberg i Hammerdal har varit aktiv inom Rädda Barnen, både på riksnivå och lokalt, under nästan 50 år. Samtidigt har hon haft ett rikt yrkesliv där hon bland annat ägnat många år åt politiken och hon var länets första kvinnliga landstingsråd. Inte helt överraskande fick hon 2014 ta emot utmärkelsen Årets barnrättskämpe av Länsförsäkringar Jämtland och Rädda Barnen Jämtland Härjedalen.

”Barn växer när de får skapa något själva”

– Det kändes helt fantastiskt. Det är stort att få den utmärkelsen och jag önskar att jag kunde förmedla den känslan till alla dem som under åren på olika sätt hjälpt mig och stått vid min sida i mitt uppdrag inom Rädda Barnen.

Ingrids insats i Rädda Barnen är unik. Sedan 1967 har hon varit med om många historiska händelser, med bland annat insamlingar för stora svältkatastrofer världen över, bland annat Barn på flykt, Barn i krig, Barn i nöd, Lepra- och tuberkulosepidemier, Barkbrödskampanjen -67 och Barnen i Biafra. Under fem år i början av 2000 var hon ledamot i riksstyrelsen. Under de åren var hon samtidigt ordförande i distriktsstyrelsen och sedan 1992 är hon ordförande i Hammerdals lokalförening.

Ingrid Kallberg, Rädda Barnen.
Ingrid Kallberg, Årets barnrättskämpe 2013.

– Det är alldeles för länge, men vad ska man göra? De övriga i styrelsen vill att jag ska vara kvar. Men det kommer nog att lösa sig av sig självt om inte annat, med tanke på min ålder, säger Ingrid med glimten i ögat.

På frågan varför hennes arbete är så viktigt, svarar hon att barn har väldigt olika livsvillkor.

– Och det är inte skillnaderna enbart mellan fattiga och rika länder, utan även de påtagliga skillnaderna mellan barn i Sverige. Därför arbetar Rädda Barnen aktivt för att skapa förändring, till exempel genom ”Barnfattigdomsrapporten” och ”Ung Röst”. Skollagen är också områden som Rädda Barnen följer nogsamt. Även vi på lokala fältet opinionsarbetar. Egentligen är nästan allt vad vi företar oss ett opinionsarbete. Även mot enskilda medborgare. Att ta kontakt med folk, att värva medlemmar är också ett opinionsarbete.

På lokal nivå har Ingrid jobbat för att skapa en god kontakt med skolan och bland annat ordnat utbildningar och föreläsningar riktade till föräldrar och lärare om demokrati, värdegrund och barns inflytande.

Läs också: Vad tycker du är viktigt för länet?

– Vi brukar kalla det för ”Barns rätt till vuxenstöd”. Det vi kan göra för föräldrar och för lärare tillsammans med bra föreläsningar gagnar barnen.

När Ingrid tog emot utmärkelsen Årets Barnrättskämpe, skänkte hon prissumman till Grevåkerskolan i Hammerdal. Kultur, sång, musik och teater ligger henne varmt om hjärtat och hon har tidigare varit med och ordnat stora teateruppsättningar för barn med fysiska eller mentala funktionshinder.

– Jag har stort förtroende för skolans kulturråd och vet att de gör sitt yttersta för att så många barn som möjligt ska få ta del av gåvan. Ett område som de nämnt är vänskap, fred och gemenskap. Kultur är skapande och lika viktig för barn som för vuxna. Som barn växer man oerhört om man får förtroendet att skapa något. Det behöver inte vara något märkvärdigt. Men någonting som man gjort alldeles själv.

Just nu har Ingrid, i samband med att Rädda Barnen 2019 firar 100 år, ett uppdrag att skriva om lokalföreningens historia. Med ett minst sagt långt perspektiv kan hon konstatera att tiderna har förändrats och att det idag finns mycket att göra, inte bara i andra länder, utan även på hemmaplan.

– För att barn ska få ha det bra och utvecklas behövs ett mänskligare och mer ekonomiskt jämställt samhälle. Med en skola där alla barn kan vara tillsammans även om man har ett funktionshinder och oavsett var man är född. Alla barns lika värde, inget barn får diskrimineras, är en av de allra viktigaste artiklarna i Barnkonventionen.

Genom Länsförsäkringars Facebook-app har du möjlighet att påverka genom att berätta för oss vad du tycker är viktigast