”Alla barn behöver få känna gemenskap och bli sedda”

– Det är viktigt att barn och ungdomar håller på med något, att de finns i ett sammanhang och har en trygghet i det. Det säger Lucas Eriksson, som är ungdomsledare i Myssjö-Ovikens IF och nyligen fick Länsförsäkringar Jämtlands ungdomsledarstipendium.

”Alla barn behöver få känna gemenskap och bli sedda”

Lucas har ett brinnande intresse för barn- och ungdomsidrott och han har under de senaste 15 åren varit engagerad på såväl klubb- som distriktsnivå. Han har bland annat tränat pojklag i Brunflo under många år och ansvarade för Jämtland Härjedalens distriktslag för pojkar 98. Parallellt med dessa uppdrag var han dessutom tränare för Myssjö-Ovikens damlag.

Det råder ingen tvekan om att han vid sidan av sitt heltidsjobb inom Polisen gör och har gjort ett gediget arbete i föreningen, både inom ungdoms- och fotbollsektionen.

Lucas Eriksson, ungdomsledare.
Lucas Eriksson, ungdomsledarstipendiat Berg 2014.

– Man måste se alla individer och alla är lika viktiga. Fotbollen kan bli ett andningshål för barn som till exempel inte har stöd hemifrån eller från skolan.

På landsbygden är det extra viktigt att det finns organiserade aktiviteter. Avstånden gör att det är svårare att spontat spela fotboll och hitta andra med samma intressen.

Se också: Vad tycker du är viktigt för länet?

– Vi även ordnat fotbollskolor och erbjudit träningar på loven för att fånga upp de som inte har möjlighet att åka bort. Under somrarna har vi arrangerat Sportscamp, med flera olika idrotter och lekar.

Just nu handlar Lucas engagemang mycket om ledarrekrytering och internutbildning. Att uppmuntra och underlätta för ledare att utbilda sig inom idrott och ledarskap. Allt bygger på ideella insatser och det är oftast föräldrar som ställer upp som ledare. Eftersom han själv varit föräldraledare och tränare vet han vilka misstag man ska undvika.

– Det är svårt att få ledare och därför behövs det många personer som hjälper till kring ett lag. Tre tränare, en lagledare och en föräldragrupp som kan dela på arbetet är bra. Eldsjälar har en förmåga att göra allt själva, vilket kan leda till att ett lag eller en hel förening får lägga ner när den personen inte orkar längre.

Lucas berättar att det finns ett stort engagemang i bygden med många som vill hjälpa till. Nyligen lyckades man förverkliga drömmen om aktivitetshuset Mötesplats Oviken.

Det var också här han fick ta emot Länsförsäkringar Jämtlands ungdomsledarstipendium i höstas.

– Jag blev jättestolt och fick verkligen en energi-boost att fortsätta utbilda ledare och arbeta med allt runt omkring fotbollen. Idrott är mitt liv, så det kommer jag aldrig att sluta med. Det finns många duktiga ledare i kommunen och jag hoppas att de blir uppmärksammade på något sätt också.

Ungdomarna i Myssjö Oviken har stort förtroende för Lucas och så här säger en av tjejerna:

”Han har gett oss ungdomar i Oviken bra möjligheter att spela fotboll. Som ledare är han positiv, stöttande och vänlig. Han ser alla – inte bara de som tar mycket plats och hörs mycket.”