Undvik vatten- och översvämningsskador när snösmältningen är igång

Efter en ovanligt snörik vinter är det många som har mycket snö nära sitt hus. När det blir väderomslag med varmare nätter kan snön snabbt ställa till med ordentliga problem för dig som är hus- och fastighetsägare i Hälsingland och Gästrikland. Vidta därför åtgärder redan nu för att undvika och begränsa översvämnings- och vattenskador.

Undvik vatten- och översvämningsskador när snösmältningen är igång

I ett förändrat klimat blir vädret mer oberäkneligt. Det ökar risken för skador till följd av vårflod, skyfall, storm, torka och värmeböljor. Översvämningar, kraftig åska och skogsbränder kan orsaka stora skador både i samhället, i verksamheter och i våra hem. Just nu står vi inför snösmältningen efter den mest snörika vintern på mycket länge.

Läs mer här om naturskador på grund av ett förändrat klimat

Rensa avloppsbrunnar, hängrännor och stuprör

När snö och is börjar smälta finns risk att smältvatten tar sig in i huset istället för att rinna bort i brunnar, hängrännor och stuprör.

– För att undvika översvämning bör du som husägare se till att brunnar i källaringångar och på garagenedfarter inte är igensatta av skräp eller is. Här kan du behöva hacka bort is eller rensa bort skräp. Det samma gäller stuprören, som kan vara igensatta av höstlöv, snö och is. I äldre VA-system kan en källarbrunn vara ihopkopplad med dagvattensystemet, vilket gör att löv och skräp från stuprören begränsar kapaciteten i hela systemet, säger Jens Liljeby, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Gävleborg.

Läs mer här om hur din försäkring gäller vid översvämning

Skotta bort snö runt huset

Skador som orsakas av att vatten tränger in i husgrunden är ett bekymmer. Många i Hälsingland har i år stora snömassor runt husen och genom att skotta den minskar risken för att smältande snö rinner in genom källarfönster och -dörrar eller kommer in via sprickor i grunden.

– Det gäller främst hus med källare, men även hus på gjuten platta och med torpargrund kan drabbas av vattenskador om grundvattennivåerna är höga och snösmältningen går fort. En bra dränering minskar risken, men det kan ändå tränga in vatten, säger Jens Liljeby.

Det är naturligtvis särskilt viktigt att du skottar bort snö där marken lutar mot huset.

Även du som bor i lägenhet behöver tänka till

Om du bor i lägenhet är det lätt hänt att inte tänka på det man har i sitt källarförråd.

– Titta efter om du har något som kan förstöras vid en översvämning och flytta eller ställ det högt upp i förrådet, tipsar Jens Liljeby.

Risk för vårflod?

Hur stor risken är för vårflod beror på en mängd faktorer, där en sen snösmältning är en faktor. Ju senare snön smälter desto större är risken för höga vattenflöden eftersom snön smälter samtidigt i våra fjäll och i lägre skogsområden, dvs. fjällflod och skogsflod sammanfaller vilket kan ge mycket höga flöden.

Håll dig uppdaterad löpande under våren kring eventuell information från din kommun om det finns riskområden för översvämning i din kommun. Fundera om det har det förekommit översvämningar där du bor tidigare, om det finns sjöar, vattendrag eller sänkor som kan svämma över.

Läs mer här om hur du skyddar dig mot översvämning

Håll koll på vägtrummor

Vägtrummor som är igensatta av skräp och is skapar snabbt problem vid snösmältning, både för vägar och för hus. En igensatt vägtrumma gör att vägar kan bli ofarbara och stora vattenmängder söker nya vägar, och skapar ytterligare risk för översvämmade fastigheter.

Checklista – så undviker du skador av smältande snö och is

 • Skotta bort snö från marken närmast huset så minskar du risken för fuktskador i grund och källare
 • Rensa hängrännor och stuprör från is, löv eller annat skräp
 • Se till att avloppsbrunnar inte är igensatta eller igenisade
 • Undvik att förvara saker direkt på golvet i källaren, en meter upp är en bra tumregel.
 • Ta bort sådant som riskerar att skadas vid översvämning från källaren
 • Installera gärna backspärr på golvbrunnen i källaren, som gör att vatten inte kan tränga upp


Checklista – åtgärder om det finns risk för översvämning eller om skadan redan skett

 • Om vattnet kommer via markytan, gräv ett dike
 • Bygg upp hinder av sandsäckar, brädor eller murblock
 • Täta öppningar och otätheter mot inkommande vatten
 • Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt
 • Om vattnet kommer via avloppet, täta golvbrunnarna genom att lägga en filt och en rejäl tyngd ovanpå
 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna
 • Kontakta Räddningstjänsten om läget blir för besvärligt