Länsförsäkringar stöder lokala och hållbara initiativ för en ljusare framtid

Visste du att Länsförsäkringar delar ut upp till 1,2 miljoner varje år till lokala projekt i Gävleborg? Genom samhällsfondens arbete har föreningar och andra lokala aktörer fått en välkommen hjälp att förbättra vardagen för både stora och små. Initiativ som jobbar hållbart för barn och ungdomars bästa är välkomna att söka pengar från samhällsfonden.
KF Heros i Gävle har tack vare bidrag från Länsförsäkringars samhällsfond utökat sin verksamhet och inspirerat fler att vara med

KF Heros i Gävle har tack vare bidrag från Länsförsäkringars samhällsfond utökat sin verksamhet och inspirerat fler att vara med.

Testebo Scoutkår växer och har stort behov av renovering av klubbstugan. Här gör bidraget från fonden stor nytta.
Testebo Scoutkår växer och har stort behov av renovering av klubbstugan. Här gör bidraget från fonden stor nytta.

Under 2016 arbetade Länsförsäkringar tillsammans med sina kunder fram ett långsiktigt initiativ som är tänkt att bidra till ökad trygghet för människor som brinner för att göra skillnad. Redan samma höst startade samhällsfonden.  I samhällsfondens utdelningskommitté finns både fullmäktigerepresentanter från Hälsingland och Gästrikland samt representation från styrelse och anställda så att hela bolaget är delaktiga i fondens arbete.

— Vi ställde oss frågan om hur vi kunde bli mer aktiva och engagerade lokalt och ge tillbaka till våra kunder, säger Ann-Sofie Wesslén-Weiler som är Hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Gävleborg.

Fondens utdelningskommitté har möte varje kvartal och vid varje möte är det minst 20 projekt som söker pengar för till exempel tillgänglighetsanpassning av lokaler, utbildning i hjärt- och lungräddning eller defibrillatorer. Både stort som smått kan få bidrag.

Det här är en del av vårt hållbarhetsarbete och samhällsansvar i vardagen och ett sätt för hela samhället att bygga vidare på ett välmående Gävleborg

Till exempel har Länsförsäkringar bidragit till att fler än 300 ungdomsledare har blivit utbildade i hjärt- och lungräddning. Ett annat område som fått pengar är aktiviteter som bidrar till gemenskap och inkludering.

— #Skippaattityden är ett program som utbildar ungdomar om hur man ska agera mot varandra i omklädningsrum och överallt i livet. De flesta mår bra när de känner gemenskap, att bli accepterad för den man är, att höra till.

Ann-Sofie Wesslén-Weiler är Hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Gävleborg
Ann-Sofie Wesslén-Weiler är Hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Gävleborg

Fler och fler ungdomar lider av psykisk ohälsa och det här arbetet tillsammans med SISU Idrottsutbildarna bidrar till att fler får stöd i en bättre vardag. Vi värnar om barn och ungdomars hälsa, inte bara fysiskt utan även mentalt och trygghetsmässigt.

Hudiksvalls gymnastikförening är också ett exempel på en förening som har fått medel för att utveckla träning och aktiviteter för rörelsehindrade så att alla får möjligheten att utöva gymnastik utifrån sina förutsättningar, säger Ann-Sofie Wesslén-Weiler.

Fondens fokus är verksamheter som är hållbara över tid och som gör skillnad för bygden. Om du har en förening eller ett projekt som behöver ekonomiskt stöd kan du också skicka en ansökan till Länsförsäkringars samhällsfond.

— Det här är en del av vårt hållbarhetsarbete och samhällsansvar i vardagen och ett sätt för hela samhället att bygga vidare på ett välmående Gävleborg. När vi träffar barn och ungdomar som tagit del av våra projekt och de berättar om hur det gett dem fler vänner så värmer det i hjärtat, säger Ann-Sofie Wesslén-Weiler.

Hur ansöker man till fonden

Du kan ansöka om medel ur Samhällsfonden genom att klicka på länken (https://www.lansforsakringar.se/gavleborg/privat/om-oss/hallbarhet–forskning/samhallsengagemang/lf-samhallsfond/ansokan/)

Och skriva i webbformuläret om ditt projekt eller din verksamhet.

Kriterier att uppfylla

För att vi ska kunna stödja din verksamhet genom vår fond behöver den vara inriktad mot någon eller några av nedanstående kriterier.

  • ha inriktning mot barn och ungdomar
  • bidra till ökad trygghet i Gävleborgs län för barn och unga
  • gagna tillväxten hållbart och över tid
  • vara integrationsstödjande
  • gagnar vår miljö och natur hållbart och över tid

Datum att ha koll på:

  • Kvartal 3: fredag 13 september
  • Kvartal 4: måndag 18 november