Sparar pengar och oro – experten Eva hjälper föräldrar med barnförsäkringar: ”Finns många missförstånd”

Svenskar betalar i snitt dubbelt så mycket i bilförsäkring som i barnförsäkring - och många vet inte hur deras barn är försäkrade. Eller om de ens är försäkrade.
– Men det handlar om okunskap och inte ovilja, säger Eva Åhlén Röstberg, som efter en lång karriär inom bank och försäkring är engagerad i frågan.

Försäkringsfrågor är inte enkla och missuppfattningar är vanliga. Eva Åhlén Röstberg på Länsförsäkringar Gävleborg brinner för barnförsäkringar och hon och hennes kollegor hjälper dagligen oroliga eller frågvisa föräldrar. Foto: Stéfan Estassy.

Idag arbetar Eva Åhlén Röstberg på Länsförsäkringar Gävleborg som Affärs- och Produktansvarig Hälsa.
– När jag arbetade på bank mötte jag föräldrar som kom för att få råd hur pengar som deras barn fått som ersättning från försäkringsbolag skulle förvaltas bäst. Trots att pengarna betalats ut på grund av sjukdom eller olycksfall var det ändå positiva möten, minns hon.
Svårare var andra besök.
– Det var när det kom föräldrar till barn, som också skadats eller blivit sjuka, och undrade om barnen var försäkrade. Det var tufft att meddela att de inte var det.
Idag brinner Eva för barnförsäkringar.
– Några viktiga råd är att för det första ansöka om en gravidförsäkring när du är gravid och för det andra ansöka om en barnförsäkring så fort bebisen har fått ett personnummer.

Eva Åhlén Röstberg jobbar på Länsförsäkringar Gävleborg som affärs- och produktansvarig hälsa. Foto: Stéfan Estassy.

Eva betonar att vuxna som är anställda ofta har kollektivavtal och gruppförsäkringar. I dessa finns ofta en barnförsäkring som kan vara ett prisvärt alternativ. Men A och O är att fråga experter, som Eva och hennes kollegor, om råd och hjälp. Försäkringar handlar ofta om att lägga pussel för att hitta de bästa alternativen.
Snittpriset för en barnförsäkring är 2040 kronor/år (att jämföra med cirka 4000 kronor/år som är snittet för bilförsäkring i Gävleborg).
– I den bästa av världar har man aldrig användning av sin försäkring. Men i mitt jobb ser jag ju att vi tyvärr inte lever i den världen. Olyckor händer och sjukdomar dyker upp. Rätt försäkringsskydd kan betyda stor skillnad för barnets framtida liv. Men det är viktigt även för föräldrar som kanske måste vara hemma och vårda barnet och behöver ersättning för inkomstbortfall, säger Eva.

Här hittar du mer information om Länsförsäkringar Gävleborgs barnförsäkringar

Men försäkringsfrågor är inte enkla och missuppfattningar är vanliga. Här är några av dem – med Evas kommentar:
● Försäkring i skolan: ”Många tror att barn är försäkrade genom skolan. Det är de i och för sig, men begränsat. Det här är otroligt viktigt. Ofta gäller det för olycksfall, inte sjukdom. I många kommuner gäller det bara under vistelsetid. Bara i de tio kommunerna i Gävleborg skiljer det sig åt. Och barn utan egen försäkring är oförsäkrade innan de börjar på förskola.”
● Flera försäkringar: ”Ett vanligt missförstånd är att man inte kan få ut ersättning från flera försäkringar. Det är sant när det gäller kostnader för till exempel en jacka som gått sönder i samband med en olycka. Men andra ekonomiska ersättningar kan man få från flera försäkringar.”
● Anmäla en olycka: ”Det händer att kunder glömmer att anmäla en olycka. Det ska man alltid göra. Olycksfallet ska ha krävt läkarbehandling. Kanske måste barnet sys eller har en tand fått en skada. Ibland kan komplikationer nämligen dyka upp senare.”
● Tänk inte bara stora olyckor och svåra sjukdomar: ”Tänk inte bara på stora, otäcka och lyckligtvis ovanliga skador och sjukdomar. Försäkringen kan också ersätta i sammanhanget mindre saker. Några exempel: Blir ett barn inskrivet på sjukhus betalas en ersättning på drygt 500 kronor per dag. Handlar det om akutsjukvård, till exempel ett kruppanfall som gör att barnet läggs in, betalas drygt 700 kronor ut som ett engångsbelopp. Ett ärr i exempelvis ansiktet kan ge en ersättning. Om barnet drabbas av en krisreaktion kan vi ge ersättning för kristerapi. Orsaken kan vara olycka, våld, mobbing, hot. Och så vidare.”

Med en barnförsäkring är ditt barn skyddat vid sjukdom och olycksfall dygnet runt.

Eva Åhlén Röstberg framhåller också vikten av att få prata med en lokal skadereglerare.
– Om man behöver använda sig av försäkringen uppskattar många kunder hos Länsförsäkringar Gävleborg att de får prata med en kunnig skadereglerare som finns här på plats lokalt. Alternativet, att prata med en anonym människa i ett call center någon annanstans i landet, upplevs av en del som svårare.
Eva betonar att även om hon som part i målet givetvis anser att Länsförsäkringars alternativ är bra är det viktiga att man har en barnförsäkring.
– Mitt i en kris ska man inte behöva oroa sig för pengar också. Det är nog mycket att oroa sig för ändå, slår hon fast.

Läs mer om Barnförsäkringar på Länsförsäkringar Gävleborgs hemsida

Två kundexempel från Eva Åhlén Röstberg:

– En ung vuxen med en besvärlig sjukdom visade sig inte kunna komma ut i vanliga arbetslivet. Det är naturligtvis en svår konsekvens av en lång och besvärlig sjukdomstid. När den här ungdomen var myndig och ville bo själv var det, som så ofta, svårt att få lån utan tillsvidareanställning. Vi hade kontakt en tid och pengarna, som hen fick, kunde användas för att köpa ett boende som passade just den här kunden. Jag minns det som en, efter omständigheterna, fantastisk lösning.
– En femtonåring hade fått diagnosen diabetes. Han kom till oss med sina föräldrar. Han var lite trulig tyckte det var otroligt trist, både att ha fått diabetes och att sitta hos Länsförsäkringar. Mamman ringde mig senare och berättade att i hans fall ledde det till att han kunde köpa en moped i en annars tråkig tid i hans liv.

Fakta – tre vanliga frågor:

När ska jag ansöka om gravid- respektive barnförsäkring?
– Gravidförsäkringen så tidigt som möjligt. Barnförsäkring så fort bebisen är född och fått ett personnummer. Den gäller tills barnet är 25 år.”

Kan jag ansöka om barnförsäkring senare också?
– Ja. Då tittar man på ålder och gör en så kallad riskbedömning.”

Kan någon annan än barnets föräldrar bekosta försäkringen?
– Absolut. Vanligast är att föräldrar betalar men vi ser också att mor- och farföräldrar väljer att betala försäkringen.