Sjuksköterskebristen vår största utmaning!

Detta är en artikel är framtagen av Kristdemokraterna i Jämtland. Kristdemokraterna i Jämtland har identifierat två stora ödesfrågor inom sjukvården som man vill fokusera på. 

På bild: Lars-Erik Olofsson, överläkare och regionpolitiker Kristdemokraterna

Lars-Erik Olofsson är överläkare i Östersund och i höst finns han på Kristdemokraternas valsedel. Han har identifierat två stora ödesfrågor för vården i regionen.
– Sjuksköterskebristen är vår största utmaning idag, givetvis bland många andra utmaningar i vård och omsorg. Men för mig har personalbristen och sjuksköterskebristen i synnerhet blivit en hjärtefråga, säger Lars-Erik.
– Jag ser i mitt arbete som läkare på sjukhuset i Östersund hur sjuksköterskorna i åratal som grupp har missgynnats vad gäller arbetsmiljö och lönesättning och resultatet av detta ser vi i vården idag. Åratal av undermålig personalpolitik har skapat en brist på personal vilket riskerar att underminera hela sjukvården. Utan personal ingen vård. Den ekvationen är enkel att förstå och platsbristen på sjukhuset är en klar följd av detta. Vårdplatser finns men inte personal för att vårda fortsätter Lars-Erik.

Lars-Erik ser kopplingen till den undermåliga personalpolitiken och dagens sjuksköterskebrist och han ifrågasätter nuvarande regionledning.
– Idag pumpar man in miljoner kronor till hyrpersonal för att kunna bedriva en vård, som på många håll riskerar att inte vara patientsäker. En sjukvård som blivit mycket dyrare än vad den egentligen hade behövt bli med en bättre och långsiktig personalpolitik.

Jag ser i mitt arbete som läkare på sjukhuset i Östersund hur sjuksköterskorna i åratal som grupp har missgynnats

Fler av våra förslag kan du läsa om i vårat valmanifest 2018

Att satsa på personalen är den bästa besparingen
Lars-Erik har flera konkreta förslag till en förbättring av löneavtal och arbetsmiljö för sjuksköterskorna.
– Kristdemokraternas vision är att gynna troget och långvarigt arbete.

– Har du arbetat på en enhet i två år och skriver avtal för ytterligare en bestämd tid, skall det leda till ett lönepåslag utöver löneöversynen.
– Nyanställda som skriver avtal för en bestämd tid skall också kunna erhålla lönepåslag utöver löneöversynen.

– Dessutom måste vi göra någonting åt treskiftsarbete. Det sliter hårt på hälsan. Därför vill vi att treskiftsarbete på 80% ska räknas som en heltidstjänst lönemässigt, fortsätter Lars-Erik.
– Med bland annat dessa insatser och att aktivt satsa på arbetsmiljön, tror jag att vi skall kunna behålla de sjuksköterskor vi har idag och även lättare rekrytera nya.

Lars-Eriks andra stora fråga i detta val är primärvården 
Lars-Erik berättar:

Sjuksköterskebristen är ödesfrågan i detta val.

– Även här pumpar vi in miljoner i ett primärvårdssystem som bevisligen inte visat sig fungera och som skapar otillgänglighet, läkarbrist och riskerad patientsäkerhet. Nuvarande politiska ledning betalar enorma summor till hyrläkare som därtill inte betalar skatt i vår region. De enda som gynnas av detta är stora internationella riskkapitalbolag och dess vårdbolag. Detta arbetssätt är patientosäkert, skapar inte kvalité och utveckling i vården utan upprätthåller bara på ett konstgjort sätt en vård som inte är självbärande.

Kristdemokraternas vision är att öppna upp för lokala läkare, som bor, arbetar och betalar skatt i regionen, att öppna privata mindre läkarmottagningar och småskaliga hälsocentraler i avtal med regionen.

Större fullskaliga hälsocentraler skall även kunna drivas i privatregi alternativt av regionen. Modellen finns redan i våra grannländer Norge och Danmark, men även i Holland och England.
– Jag har studerat dessa primärvårdssystem och min slutsats är att detta skulle skapa en hållbar och säker primärvård även i vårt land.

Förebilder finns också i vår egen region bland annat Nya Närvården och HC Ripan. Rekrytering till primärvården skulle förbättras och därmed också läkarkontinuiteten. Med detta vårdsystem skulle varje medborgare vara listad hos en läkare och kontinuiteten i kontakten och därmed patientsäkerheten och kvalitén i vården skulle förbättras. Förnöjsamheten i dessa länder bland patienter och personal över sin sjukvård, överstiger vida den vi ser i vår region och i vårt land.

Kristdemokraterna vill även:

  • Avskaffa landstingens och regionernas ansvar för vården och låta staten ta över styrningen. Minska politikens inflytande och inrätta professionella styrelser. Det skulle skapa möjligheter till en ökad jämlik vård i landet. Idag finns ingen instans som tar det övergripande ansvaret för jämlik vård.
  • Kapa vårdköerna genom att införa en förstärkt och förbättrad kömiljard.

Fler av våra förslag kan du läsa om i Kristdemokraternas valmanifest 2018