Åldras i värdighet

Denna artikel är framtagen av Kristdemokraterna i Jämtland.

När vi blir äldre blir krämporna fler. Kroppen säger ifrån efter år av arbete. Men vi är fortfarande de vi är, oavsett ålder. Vi har rätt att bestämma över våra egna liv. Därför tycker Kristdemokraterna att det bör vara en lagstadgad rätt för personer över 85 år att få plats på ett anpassat boende utan prövning.

Åldras i värdighet

–  Vi kristdemokrater vill att alla ska kunna leva ett aktivt liv, med inflytande över den egna vardagen, berättar Stefan Nilsson, det kan handla om att välja äldreboende eller kunna påverka vilka tider hemtjänstpersonalen kommer.

Därför kommer Kristdemokraterna ställa höga krav på en trygg och värdig äldreomsorg, där personalen ska ha goda arbetsvillkor och kunna ge den hjälp som behövs. Det ska serveras bra mat och finnas tid för en stunds gemenskap kring matbordet.

”Ett bra liv  – hela livet!”

Även insatser som görs av familj, vänner, kyrkor och andra ideella krafter är viktiga. Vi lovar att fortsätta arbeta för att vi ska kunna leva livet, hela livet.

Det här vill vi göra:

Stefan Nilsson, Partidistriktsordförande Hammarstrand
 • Låt staten ta ansvaret för den avancerade sjukhusvården.
 • Längre öppettider på vårdcentralerna.
 • Inför vårdserviceteam.
 • Återinför kömiljarden.
 • Skärp vårdgarantin.
 • Säkra LSS
 • Inför vårdplatsgarantin
 • Samla barn-och ungdomshälsovården.

Här kan du läsa mer om vår politik för Jämtland/Härjedalen 

I KORTHET VILL KD:

 • Ge staten ansvar för
  sjukvården
 • Bygga fler äldreboenden
 • Ha 10 000 fler poliser