Ragunda kan bli bättre att växa upp i

Denna artikel är framtagen av Kristdemokraterna i Jämtland.

Om vi bygger starka barn, slipper vi laga så många trasiga vuxna. Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet.

Stefan Nilsson med barnbarn

Genom att satsa på de minsta bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla. Familjer måste själva kunna välja det liv som passar dem bäst. Kvaliteten i förskolan är viktig för både barn och föräldrar.
– Vi vill ha små barngrupper i förskolan och ett maxtak för gruppernas storlek.

I Kristdemokraterna tycker vi att det är viktigt att föräldrar som vill välja en annan barnomsorg ska också ha valfriheten att göra det.

–  Vi vill lyfta skolan och lärarna. Duktiga lärare ska ges goda utvecklingsmöjligheter och bra lön, säger Stefan Nilsson och fortsätter:
–  Nolltolerans mot mobbing, kränkande behandling, klotter och dålig skolmiljö är en nödvändighet.

För att Ragunda ska utvecklas och bli  attraktiv behövs flera jobb. En god relation mellan företagen och kommunen möjliggör att företagen blir kvar och kan utvecklas. En kommun som utmanar möjligheten att använda lokala företag vid upphandling är positivt. Det kan generera jobb på orten. Jobb som så väl behövs på landsbygden.

Här kan du läsa mer om vår politik för Jämtland/Härjedalen 

Stefan Nilsson, Partidistriktsordförande Hammarstrand

Så gör vi Ragunda bättre att växa upp i:

 • Ha bättre kvalité på äldres mat med närproducerade råvaror
 • Ge äldre rätt att välja
  äldreomsorg
 • Återinföra lärarens ledningsroll i
  klassrummet för att skapa arbetsro
 • Att föräldrar måste våga vara föräldrar och förebilder
 • Minska barngruppers storlek i förskolan och på fritids och införa ett maxtak för gruppernas storlek
 • Ha fortsatt rätt till kostnadsfri läxhjälp för alla elever
 • Bevara skolor och infrastrukturen i hela kommunen
 • Att ungdomar från Ragunda kommun deltar i Landsbygdsriksdagen 2020