En felaktig badrumsrenovering kan bli kostsam – det här ska du tänka på

Att renovera ett badrum, eller kanske till och med bygga ett nytt, är en stor investering.

Använder man sig av fel material kan den dessutom komma att bli enorm.

Daniel Hägg, Jannes Golv, ger viktiga råd i samband med renovering av badrum.

Med hjälp av rätt material och  hantverkare auktoriserade av Golvbranschens våtrumskontroll, GVK, skapar man rätt förutsättningar för att undvika kostsamma vattenskador i badrummet.

– Det är jätteviktigt att det blir rätt gjort från grunden, annars kan det bli oerhört kostsamt, säger Daniel Hägg på Jannes Golv.

Grunden för ett fackmässigt resultat i våtrumsarbetet är rätt förutsättningar, rätt material och rätt utförande i enlighet med branschreglerna utfärdade av GVK. Jannes Golv i Hudiksvall är auktoriserade av GVK och anslutna till branschens riksorganisation Golvbranschen, GBR.

Viktigt att anlita auktoriserade hantverkare i samband med badrumsrenoveringar.

– När det gäller att renovera våtrum så är det viktigt att man gör rätt från grunden. Man bör till exempel inte utföra snickeriarbeten själv utan där kan vi på Jannes Golv hjälpa till, säger Daniel Hägg.

När det kommer till valet av våtrumsskivor, ytskikt, tätskikt och golvbrunn för ett våtrum är det viktigt att produkterna är testade och godkända. Konsekvenserna kan annars bli ödesdigra med svåra vattenskador som följd.

– Alla våra produkter är godkända och vi är mån om att det är god kvalitet hela vägen. Det är ofta vi har fått hjälpa en kund där det blivit skador från en tidigare mindre lyckad renovering utförd av någon annan.

Jannes Golv i Hudiksvall har egna snickare och är experter på våtrumsrenoveringar.  Man måste skapa rätt förutsättningar från grunden, innan kund kan välja färg på plattor och kanske även själv lägga klinkersen.

– Bara grundarbetet är riktigt utfört och det är tätat efter alla regler så kan kunden själv sätta klinkers och kakel.

För att intyga att rummet följer alla krav så får kunden ett intyg på arbetet.

– Det skapar en trygghet och är ett kvitto på ett väl utfört arbete. Och sannolikheten att man drabbas av en fuktskada minskar dessutom rejält, säger Daniel Hägg.

Tio saker att tänka på vid våtrumsarbete:

  1. Underlagets temperatur ska inte vara lägre än 10 °C. Högre temperaturer kan dock krävas för vissa produkter.
  2. Underlaget ska ha max 85 procents relativ fuktighet, om inte annat anges i tätskiktsleverantörens monteringsanvisning.
  3. Vid tillskjutande fukt underifrån, som till exempel är vanligt i källare och äldre hus, ska man med hjälp av leverantör eller tekniskt sakkunnig utreda om tätskikt ska användas, samt i vilka delar av utrymmet tätskiktet ska appliceras. Tätskiktsprodukten ska vara avsedd för användning i underlag med tillskjutande fukt.
  4. Bad- och duschutrymmen ska förses med vattentätt skikt på golv och vägg.
  5. Toalett, tvättstuga och utrymme för varmvattenberedare ska normalt ha ett vattentätt skikt på golv som dras upp på vägg, till exempel vid undergolv av spånskiva eller fuktkänslig väggskiva.
  6. Kontrollera alltid att golvbrunnen sitter fast ordentligt. I träbjälklag ska golvbrunnen vara monterad med en monteringsplatta. I betongbjälklag ska den fixeras enligt golvbrunnsleverantörens anvisning.
  7. Att den är monterad på rätt höjd.Golvbrunnens placering ska möjliggöra att golvet lutar mot golvbrunnen i på golvet i hela våtutrymmets yta.
  8. Är placerad minst 200 mm från väggen, om det inte finns ett särskilt godkännande för väggnära golvbrunn.
  9. Golvbrunnens placering ska också göra det möjligt att rengöra golvbrunnen och dess vattenlås.
  10. Är i våg med ett vattenpass. Golvbrunnen får luta max 2 mm från golvbrunnens centrum till golvbrunnens ytterkant. Detta för att säkerställa att tätskikt går att ansluta vattentätt.