Sponsringen stärker Ope och Odensala

I vår får fler ungdomar möjlighet att spela på konstgräs på Torvallens idrottsplats tack vare ett sponsringssamarbete mellan Ope och Ica Odenhallen. Anläggningen är nu tillgänglig för fler ungdomar än de som spelar i A-lagen. Torvallen idrottsplats blir en hemvist för fotbollen i Opeland.

Sponsringen stärker Ope och Odensala

Idag är fotboll är en året runt idrott. Men en av årets höjdpunkter är ändå när snön har tinat och utomhussäsongen börjar.
– Vi har ett stort behov av konstgräsplaner för att vi ska kunna komma ut. För varje extra yta vi får till skapas möjligheter för våra lag att komma ut och spela, säger Pär Löfstrand, ordförande i Ope idrottsförening.

Pär Löfstrand som är ordförande i Ope IF ser att idrotten har stora värden utöver de idrottsliga, när det gäller att inkludera och skapa delaktighet.
– Fotbollen förenar. Alla är med och har rätt att ta del av innehållet. Ope spänner över ett område där vi är socioekonomiskt olika men i fotbollen är man med på samma villkor och har ett gemensamt mål. I grund och botten handlar idrotten om hälsa men en ger också en demokratisk fostran, säger han.

Sponsringssamarbetet med Ica Odenhallen har utökats de senaste åren. Butiken är en av Opes huvudsponsorer. Magnus Bardosen, ägare av Ica Odenhallen, sätter ett stort värde på samarbetet.
– På Ica jobbar vi för en hälsosam livsstil. Många av de värderingar vi vill verka för finns inom Ope och dessutom är föreningen viktig i vårt område, säger Magnus Bardosen.

Läs mer: Bra mat, varje dag 

Pär Löfstrand ser samarbetet med Ica Odenhallen som värdefullt.
– Det betyder väldigt mycket för oss. Ica stärker vår verksamhet och butiken är en naturlig träffpunkt i området, mitt i Opeland, säger han.

En av Opes målsättningar är att få så många som möjligt att träna så länge som möjligt. Något som inte är möjligt om lagen toppas. Gemenskapen kring idrotten viktig, där ingår även föräldrarna.
– Vi jobbar med ’den blå tråden’. Det handlar om hur man förhåller sig till varandra – till sina med- och motspelare, ledare och domare. Ett förhållningssätt som bygger på respekt och alla människors lika värde. Vi ska inte ha någon särbehandling på grund av hur man är utanför planen.

Idrott skapar också tävling och prestation, hur ser ni på det?
– Det är såklart att det finns utmaningar inom idrotten, en av dem är hur man ska förhålla sig till att prestera och tävla. Det är något som kanske blir viktigare och viktigare ju äldre man blir. Vi vill att föräldrar och ledare ska förstå att gemenskapsmålen är viktigare än idrottsmålen. Jag tycker att alla barn och ungdomar som är med och tränar, ska ha rätt att delta. Det försöker vi jobba med i Ope, säger Pär.

Läs mer: Ope IF –  Fotbollsskolan 2018