Glada friska skärgårdsgrisar

Familjejordbruket Norrgården på Väddö har gått i arv i tre generationer. Per-Henric Pettersson är nu den som driver verksamheten tillsammans med sin fru Åsa. Djurens välmående är den röda tråden och produkterna säljs under varumärket Roslagskött.
Per-Henric med hans Roslagsgrisar

Per-Henric Pettersson med hans Roslagsgrisar.

Per-Henric berättar att det var hans farfar som 1925 köpte jordbruket i Gåsvik på Väddö. Han var egentligen flygmekaniker, ett ansett yrke vid 1900-talets början, men den ekonomiska depressionen drabbade honom, liksom så många andra vid denna tid. För att kunna sätta mat på bordet till familjen valde han att bli bonde. Per-Henrics far tog så småningom över gården och nu styr alltså tredje generationen Pettersson.
– För vår del har det alltid handlat om djuren. Att de får må så bra och leva så naturligt som möjligt. Det är också det som gör att vi kan leverera en så bra kvalitet till kunderna.
Norrgårdens grisar, man föder upp runt 1500 djur om året, matas med foder som baseras på egenodlad säd. De har fri tillgång till mat och vatten för att undvika den stress som kan uppstå när matningen sker på bestämda tider.

Åsa och Per-Henric
Åsa och Per-Henric

MARKEN DÄR SÄDEN ODLAS kontrolleras regelbundet för att säkerställa att näringsinnehållet är som det ska.
– Det blir ju lite dyrare att arbeta på det här sättet, berättar Per-Henric. Tidigare så sålde vi vårt kött genom de stora grossisterna men till sist blev det ohållbart om vi ville fortsätta jobba som vi gör.
Lösningen blev ett eget varumärke, Roslagskött, och ett nätverk som inkluderar såväl lokal slaktare som lokal korvproducent. I uppstarten fick man också mycket hjälp från de butiker
som valt att fokusera på lokala leverantörer och lokalt producerade varor.
– Flygfyren var väldigt viktig för oss i början och är det fortfarande såklart. Claes-Göran Sylvén på Flygfyren är ju driftig och har många idéer. Flygfyren har stor del i att vi kan fortsätta arbeta på vårt sätt och leverera kvalitetskött från grisar som haft det bra.