Tomas vaktar din middag

Få saker är viktigare för en livsmedelsbutik än standarden på de varor som säljs. På Flygfyren är Tomas Larsson ansvarig för att det kunden bär hem till skafferi och kylskåp håller den kvalitet som utlovas och dessutom har hanterats på rätt sätt. Kedjan mellan jord och bord får inte ha några svaga länkar.
Tomas Larsson

Tomas Larsson

Berätta om ditt jobb!
– Jag är ansvarig för säkerheten och för vårt miljöarbete. Både den faktiska säkerheten, alltså larm på dörrar och fönster med allt vad det innebär, och matsäkerheten. Det sistnämnda skulle jag nog vilja påstå är mitt viktigaste uppdrag, det är förstås särskilt viktigt med tanke på att vi producerar många varor själva här i butiken.

Du har en hel del regler att följa med andra ord?
– Sådana finns det massor utav och det tycker jag är jättebra. Allt från temperaturerna i våra kylar och frysar till hygienreglerna som gäller oss som jobbar här, vilka städrutiner som gäller och hur vi hanterar våra egna recept.

Vad innebär jobbet?
– Dels så ska jag hålla mig a jour med vad som gäller, ny lagstiftning och nya rön måste jag vara uppmärksam på, och dels så kontrollerar jag dagligen att allt fungerar i butiken. Jag mäter temperaturer, ser till så alla kylar fungerar, att det är städat och att recepten är rätt skrivna. Bland mycket annat. Det är också viktigt att all dokumentation är korrekt, att vi gör på rätt sätt, att allergener märks ut som de ska. Eller om vi tillverkar en vara som sedan ska säljas kall så är det mitt ansvar att vi har rätt nedkylningsprocesser.

Ett viktigt uppdrag?
– Ja, jag känner absolut att det är ett viktigt jobb att sköta. Och jag gillar det verkligen, jag är nog en ganska noggrann person. Jag har koll på kylen hemma också (skratt). Dessutom är jag väldigt intresserad av både mat och de här frågorna. För mig, och för hela företaget, är det en hederssak att vi håller högsta möjliga kvalitet på allt vi säljer.