Ett levande Roslagen

Listan på varför det är viktigt att leverera närproducerade varor kan göras lång.
Per-Henric på Roslagskött som är en av de lokala producenter som Flygfyren samarbetar med.

Per-Henric på Roslagskött som är en av de lokala producenter som Flygfyren samarbetar med.

Efterfrågan, miljö, hållbarhet, djur, natur/landskap m.fl. De är alla bidragande orsaker till varför vi vill samarbeta med så många lokala leverantörer som möjligt. Ju mer lokalt självförsörjande en ort kan vara desto mer ökar aktiviteten på orten och attraktiviteten i området. Alla som lever och verkar i Roslagen är beroende av ett levande samhälle, det är grunden för ett bra och lönsamt företagande. Vi vill genom våra lokala samarbeten vara med och skapa ett levande Roslagen.

Magnus Aronsson, ICA-handlare, ICA Kvantum Flygfyren

Att stötta det lokala föreningslivet – en långsiktigt affär

Roslagen SOL är en av de lokala föreningar som Flygfyren är stolta att kunna stötta.
Jacob Forsström, Johan Holm och Ekk Logren från Roslagen SOL, en lokal förening som Flygfyren är stolta över att få vara med och stötta.
Varför är sponsring viktigt för en mataffär?

Handlar det inte bara om att visa upp sitt varumärke, bli sammankopplad med en ädel verksamhet och på det sättet sälja mer varor? Ja, delvis men det är så mycket mer än så. Samtidigt som en livsmedelsbutiks uppgift är att vara lönsam, det finns ingen anledning att bortse från detta faktum, finns det ingenting som talar emot ambitionen att vi ska medverka till ett bättre fungerande samhälle. Ett långsiktigt företagande med lokal förankring medför ett ansvar att bidra. I ett alltmer segregerat samhälle, med utanförskap som ett av flera stora problem, vill Flygfyren stötta verksamheter som är inkluderande, som tilltalar så många som möjligt och som uppmanar till aktivitet.

Vårt fokus är att verka för ett levande Roslagen. Om vår sponsring stärker vårt varumärke så är vi förstås glada för det. Men vår målsättning är att vi, tillsammans med de organisationer vi stödjer och andra företag med samma filosofi, bidrar till att stärka det samhälle som vi lever och verkar i.
Claes-Göran Sylvén, ICA-handlare, ICA Kvantum Flygfyren