Kan en bank verkligen göra skillnad?

Hälsinglands Sparbank är med sina 171 år ett av kommunens äldsta företag. Här delas inga feta bonuscheckar ut till lycksökande chefer. Även om man erbjuder flera av Swedbanks produkter är Sparbanken en helt fristående bank med en egen bolagsform med ett tydligt, tvingande mål. Vinsten ska alltid verka för tillväxt och lokal samhällsnytta. På två decennier har man hunnit dela ut närmare 90 miljoner till idrottsföreningar, kulturella evenemang, utveckling av företag och ett antal elitidrottare i kommunen.
– Det är dags att pulvrisera all avundsjuka som fort- farande råder och i stället glädjas åt varandras framgång även om det gäller en konkurrent, säger Anna-Karin Edeborg.

– Det är dags att pulvrisera all avundsjuka som fort- farande råder och i stället glädjas åt varandras framgång även om det gäller en konkurrent, säger Anna-Karin Edeborg.

Madelene Granér Persson,
butiken Ombonat
om Framgångsfabriken:
– Oj, vad framgångsfabriken betytt mycket för mig. Tack vare kompetenta kursledare har jag idag en
fin verktygslåda att plocka ur vid olika situationer. En insikt var att
vi alla, oavsett storlek, tampas med liknande frågor i vårt ledarskap eftersom vi har med människor att göra. Via de andra deltagarna har jag i dag ett värdefullt nätverk och bollplank där jag kan ventilera frågor och få råd. Det är jag väldigt tacksam över.

Marknadschef Anna Karin Edeborg berättar att bankens vision är att förenkla livet såväl för företagare som för människor som bor i Hudiksvalls kommun, med syftet att aktivt bidra till tillväxt och trivsel.
– Vi stöttar både ekonomiskt och kunskapsmässigt. Egentligen borde alla banker arbeta så här. Det gynnar oss alla, menar
Anna Karin och tillägger att de som beviljas stöd självklart måste uppfylla vissa kriterier.

Förutom tillväxt i näringslivet ligger barn- och ungdomsverksamhet högt på agendan hos Sparbanken. Sponsorlistan över idrottsföreningar och kulturella evenemang där målgruppen involveras är lång.
– Men fler är välkomna att söka bidrag, vilket enklast görs via vår hemsida. Idrott och kultur som involverar barn är hjärtefrågor för oss. Alla vet vikten av att röra på sig såväl för hälsan som för lärandet.
En sådan lyckad satsning som legat lite i träda under några år är Unga Jobb, som riktar sig till arbetslösa mellan 18–24 år. Där erbjuder banken en tre månader lång betald praktik.
– Och det handlar om riktigt jobb ute i vår verksamhet. Flera som deltagit tidigare har också blivit fast anställda.

Målet att dela med sig handlar inte bara, som tidigare nämnts, om ekonomiska medel.
Kunskapsspridning är en minst lika viktig plattform. Framgångsfabriken är ett sådant koncept som blivit uppskattat. Här erbjuds bland annat ett mentorskap där företagare ges möjlighet att utveckla både sig själva och sitt företagande. Ett färskt exempel på det är Madelene Granér Persson på butiken Ombonat. Hon är för övrigt en av de nominerade till Årets företagare på Hylla Hudikgalan.

Anna Karin understryker att tillgänglighet, trygghet och personlig service är något som genomsyrar verksamheten i alla led.
– Vi vill finnas för kommuninvånarna under hela deras levnadstid. Det innebär att vi valt att till viss del stå kvar med ena foten i traditionell rådgivning samt att ha kvar kontanthantering. Många äldre (och även andra, för den delen) uppskattar den servicen.

Banken är dock självklart med på digitaliseringståget och bjuder kontinuerligt in till återkommande tekniksammankomster för att överbrygga osäkerheten och visa på hur tjänsterna fungerar rent praktiskt. Inom kort vidgar Hälsinglands Sparbank sina vyer mot Nordanstigs kommun.
– Det handlar dock inte om något nytt kontor i dagsläget. Men det är ett upptagningsområde med många spännande företag och verksamheter som vi vill stötta, och vi kan i dag ta emot bidragsansökningar även från Nordanstig, säger Anna Karin Edeborg.

Hylla Hudik-galan är ett initiativ som Hälsinglands Sparbank värderar högt. Det är viktigt att lyfta goda exempel i syfte att inspirera varandra. Förväntningarna på årets gala är höga.
– Galan var oerhört proffsigt arrangerad i fjol och glädjen dröjde sig kvar långt efter, menar Anna Karin Edeborg och säger att det är dags att – en gång för alla – pulvrisera den avundsjuka som fortfarande kan råda. I stället ska vi glädjas åt varandras framgångar oavsett om det råkar vara en konkurrent.