Yttre besiktning kan höja värdet på din bostad

En yttre besiktning är ett utmärkt tillfälle för bostadsrättsföreningar att lära känna sina hus. Att planera det framtida underhållet är viktigt – och sparar både tid och pengar till föreningen – och de boende.
– Det är inte speciellt roligt att stå med till exempel ett läckande tak bara för att man har struntat i att göra en ordentlig yttre besiktning, säger Ingrid Wikström, förvaltare på HSB Södra Norrland.

Låt HSB hjälpa er att ta hand om det yttre.

De bostadsrättsföreningar som håller efter sina hus, både på in- och utsidan, kan höja värdet på fastigheterna och framförallt lägenheterna. En trevlig utemiljö, fin gräsmatta, blommor eller andra estetiska tilltalande detaljer är nämligen det första som spekulanterna möter när de ska på lägenhetsvisning.
– De flesta bostadsrättsföreningar utför en yttre besiktning en gång om året. Vi besiktar egendomen tillsammans med delar av styrelsen i lämplig omfattning och i enlighet med föreningens underhållsplan och stadgar, säger Ingrid Wikström, förvaltare på HSB Södra Norrland.

Ingrid Wikström

Underhållsplanerna omfattar både underhållsarbete på fastigheterna och byte av utrustning, till exempel tvättmaskiner, värmecentralen, el-utrustning och stamledningar. Ingrid Wikström besöker även soprum, miljöhus, förråd och andra allmänna utrymmen.
– Miljön utomhus är också viktig. Fungerar belysningen och hur ser träden ut? Behöver man fälla dem, eller kanske lägga om gräsmattan. Vi kan även komma med förslag på utemöbler samt plantering av blommor och växter för att de boende ska få en trevligare gård, säger hon.

HSB erbjuder din bostadsrättsförening hjälp med fastighetsförvaltningen. Läs mer här!

HSB ser även över lekplatser, men de tillhör en annan kategori av besiktning och utförs av en specialist. Ingrid Wikström tycker att så många som möjligt i styrelsen ska följa med under besiktningen.
– Det är viktigt att känna sina hus och gårdar. Det skapar även en trygghet i bostadsrättsföreningen. En yttre besiktning tar cirka fyra timmar, men vi klättrar till exempel inte upp på tak eller kollar avlopp. Då tar vi in hjälp från våra underentreprenörer. Vi välkomnar även upptäckter som vi inte har sett under besiktningen, säger hon.

Vi hjälper bostadsrättsföreningar med underhåll av till exempel tak, innergårdar, lekplatser, allmänna utrymmen och fasader

HSB hjälper din bostadsrättsförening att sköta om fastigheten så att styrelsen kan fokusera på annat.

Det är styrelsen som planerar det yttre underhållet genom underhållsplaner. Underhållsplaneringen, som omfattar både kostnadsmässig och tidsmässig planering sträcker sig över en tidsperiod på trettio år framåt i tiden. Ingrid Wikström utför yttre besiktningar under augusti och september varje år.
– Då hinner vi planera och utföra underhållsåtgärder under våren. Jag rekommenderar alla bostadsrättsföreningar att planera in framtida underhåll. Akuta underhållsåtgärder är ofta dyra och ställer till besvär för de boende, säger hon och förklarar att regn och smältvatten kan ställa till med stora problem.

Vi erbjuder din bostadsrättsförening hjälp med det mesta när det kommer till fastighetsskötsel – läs mer här

Om man inte tar hand om fasaden kan betong och betongplattor lossna och falla ner. De kan även börja rosta och vittra sönder. Det är dessutom viktigt att ta hand om trasiga hängrännor för att förhindra att de spricker på grund av tjäl- och frostskador.
– Alla har inte samma ekonomiska förutsättningar och kommer det oväntade utgifter kan de bostadsrättsföreningar som har lite mindre pengar i föreningen få det kärvt.