Så enkelt blir föreningens fastigheter hållbara

Alla bostadsrättföreningar bör sköta sin fastighet med samma omsorg som en styrelse tar hand om ett företag. Det anser Thomas Elfström, konsult på HSB Södra Norrland.
– Det är viktigt att ta fram en budget som håller för framtiden, säger han.

Så enkelt blir föreningens fastigheter hållbara

En fastighet behöver kontinuerligt underhåll, men det är inte lätt att veta var man ska börja. Thomas Elfström, konsult på HSB Södra Norrland, arbetar med konsulttjänster och underhållsplaner för bland annat bostadsrättföreningar.
– En underhållsplan är ett av de viktigaste dokument som en styrelse bör ta fram. Den används för att beräkna framtida kostnader och rekommenderade avsättningar, säger han.

Thomas Elfström från HSB Södra Norrland är inne i den mest intensiva perioden på hela året.

Thomas Elfström förklarar att innan man börjar gå in på detaljer är det viktigt att se över fastighetens klimatskal som omsluter huset. Det innefattar bland annat tak, fasad och fönster.
– Det kan bli ofantligt dyrt om man drabbas av mögel eller fuktskador. Om ni har ont om pengar i föreningen och funderar på att köpa in laddstolpar eller solceller så rekommenderar jag er att se över klimatskalet först. Det är en trygg och värdefull investering, säger han.

En torr och tät fastighet drar dessutom mindre energi vilket kan spara pengar åt föreningen. Det är även viktigt att inte skjuta på underhåll.
– Det gäller att hela tiden vara proaktiv. Det är inte roligt att få ett oplanerat takbyte i knät. Vi sparar både tid och pengar åt våra kunder genom att skapa underhållsplaner som sträcker sig flera år framåt i tiden, säger Thomas Elfström.

Läs mer om hur HSB Södra Norrland kan hjälpa din förening med det löpande underhållet

Våren är en av HSB Södra Norrlands mest intensiva perioder och just nu arbetar Thomas Elfström med bland annat utvändiga byggnationer av till exempel balkonger, tak, fönster och fasader.
– Vi utför även hiss- och stambyten. Under hösten och vintern arbetar vi mycket med budgetförslag och planering av kommande underhåll, säger han.

HSBs konsulter är dessutom verksamma i byggprocesser och hjälper till med konsultuppdrag inom flera områden, bland annat upphandling, projektledning, kontroll, bidragsansökningar, ekonomisk styrning och uppföljning.
– En välskött och underhållen byggnad skapar även en säkrare och tryggare boendemiljö. Att planera underhållet är en av de viktigaste uppgifterna man har som fastighetsägare, avslutar Thomas Elfström.

Vill du veta mer? Klicka här för att skicka ett mail till oss.