Så kan energiförbrukningen minska i din bostad

Många bostadsrättsföreningar står inför beslut att investera i laddstolpar, samtidigt som minskade energikostnader också står på agendan. En oförenlig ekvation kan tyckas, men det anser inte Bengt-Olof Rudberg på HSB Södra Norrland.
– Många föreningar har faktiskt potential att halvera sin energiförbrukning.

Så kan energiförbrukningen minska i din bostad

Exakt hur stor besparingen blir är självklart olika och beror på fastighetens förutsättningar. Men att brf:er ser över sin energianvändning är hållbart i längden och något HSB varmt välkomnar.
– Våra energitekniker kan hjälpa till genom att genomföra en oberoende energikartläggning. Den visar exakt vilka åtgärder föreningen kan vidta för att minska sina energikostnader maximalt, fortsätter Bengt-Olof.

Kartläggningen omfattar exempelvis genomgång av fastighetens klimatskal, belysning, värmekällor och värmestyrning. Men också möjligheterna för laddstolpar och solenergi kartläggs.
– HSB:s styrka är att våra energitekniker kan hela fastigheten och att vi tänker långsiktigt för föreningens bästa. Självklart ur ekonomisk synpunkt men också ur ett klimatperspektiv.

Ju högre energiklass desto bättre för alla

Energikartläggningen utmynnar i förslag på åtgärder. De kan till exempel handla om att optimera styr- och reglerteknik på befintliga värme- och ventilationsinstallationer men också om större åtgärder som att byta hela eller delar av värmeanläggningen exempelvis.
– Åtgärdsförslagen skiljer sig självklart åt från fastighet till fastighet. Men en gemensam nämnare finns: Alla förslag följs av en ekonomisk kalkyl. Därmed blir det möjligt för föreningen att rangordna de olika alternativen.

HSB kan hjälpa din bostadsrättsförening att göra en energikartläggning, läs mer här.

I takt med att miljöfrågorna får alltmer fokus i samhället märker Bengt-Olof en klar ökning av förfrågningar om laddstolpar och han menar att här finns det fällor för bostadsrättföreningar.
– Energispecialisterna hos oss kan ge betydelsefulla råd som gör att föreningen undviker den extra energiåtgång och ökade driftskostnader som laddstolpar annars kan orsaka.

Just nu är brf:er med en energiförbrukning överstigande 300 MWh berättigade upp till 50 % i statligt stöd för energibesparande åtgärder. Utöver det finns fler bidrag att söka bland annat för investeringar i investeringar i solenergi.
– Vi har koll på vilka bidrag som är aktuella och hjälper till såväl med ansökan som den återrapportering som ibland krävs till vissa myndigheter.

Idag har alla bostadsrättsföreningar energideklarerat sina fastigheter. Därmed är fastigheterna energiklassade, något som Bengt-Olof anser vara en bra informationskälla, inte minst för presumtiva lägenhetsköpare.
– Självklart är det viktigt för en köpare att snabbt kunna få en uppfattning om de förbrukningskostnader som föreningens medlemmar gemensamt ska betala. Energiklassningen är en viktig del i detta, säger Bengt-Olof och fortsätter:
– Tillsammans med oss kan föreningen sträva efter en ännu bättre energiklassning för fastigheten. Det gynnar föreningen och det är också en klar fördel för miljön, avslutar Bengt-Olof Rudberg byggkonsultchef på HSB Södra Norrland.

Här kan du läsa mer om vilka tjänster som HSB kan erbjuda er bostadsrättsförening

Energikartläggning för brf:er

Genomförs på plats av en energispecialist. Genomgång av:

o Värmesystem

o Styr- och reglersystem

o Ventilationssystem

o Belysning

o Klimatskal (fönster, ytterväggar, vind och dylikt)

o Möjligheter för individuell mätning varmvatten

o Möjligheter för kollektivmätning

o Möjligheter för laddstolpar

o Motorvärmare

o Vattenbesparing

o Solceller

o Värmepumpar

Energikartläggningsrapport inkluderande

o Statistik och nyckeltal

o Åtgärdsförslag med kalkyler

o Vägledning till konkreta beslut i en handlingsplan

o Förslag på fördjupade studier