”Tak är pengar – och pengar måste förvaltas”

Att besikta ett tak är mycket mer komplicerat än det låter. Men enligt Fredrik Dinse, tak-konsult på HSB Södra Norrland i Härnösand, är det en billig investering i fastighetens framtid.
– Den som ger tid åt sitt tak blir rikt belönad, säger han.

Fredrik Dinse är alltid på topp när han besiktigar taken.

Det spelar ingen roll om du bor i en bostadsrättsförening eller äger ditt hus. Om du eller din förening slarvar med taket kan det bli en kostsam historia. Ett läckande tak kan kosta upp mot 100 000 kronor att laga – och sedan tillkommer ofta kostnader för vattenskador.
– Det slarvas otroligt mycket. De flesta går upp till taket den dagen de får problem. Vi utför taksäkerhetsbesiktningar i ett preventivt syfte för att hålla nere kostnaderna för våra kunder, säger Fredrik Dinse, tak-konsult på HSB Södra Norrland i Härnösand.

Det är inte enbart gården som föreningen bör sköta om. Glöm inte det som finns högre upp!

Han förklarar att det är många som är noga med till exempel fasaden, utemiljön och de allmänna ytorna, men att taket ofta hamnar i skymundan.
– Det handlar ofta om rädsla och okunskap. Det är inte komplicerat, men det gäller att anlita någon som har erfarenhet av taksäkerhetsbesiktningar, säger Fredrik Dinse och betonar att tak är pengar – och att pengar måste förvaltas.

Läs mer om vilka tjänster HSB erbjuder din förening här.

Det är fastighetsägaren som har ansvar för taket. För att förebygga skador och förlänga livslängden på taket bör det kontrolleras och underhållas regelbundet.
– Fastighetsägaren är även juridisk ansvarig för att tredje man, det vill säga människor som befinner sig runt huset, inte skadas av nedfallande is och snö. Vi hjälper även till med säkerhetsprodukter som till exempel snörasskydd, säger Fredrik Dinse.

Efter vinterns skottning och eventuella skador utförs taksäkerhetsbesiktning för att vidta åtgärder inför regn och nästkommande vinter

Det är viktigt att ta hand om föreningens tak, inte bara under vintern.

Men kunden följer aldrig med upp på taket. Efter taksäkerhetsbesiktningen ger Fredrik Dinse protokoll samt fotodokumentation till kunden tillsammans med åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning om fel eller brister har uppmärksammats.
– Jag utför taksäkerhetsbesiktning från maj till september och under resten av året arbetar jag med förfrågningar om tak. Jag tar till exempel fram förslag på åtgärder för till exempel byte av tak, men jag har även hand om upphandlingar och tar in priser från olika entreprenörer, säger han.

Fredrik Dinse är även projektledare, sköter all kontakt med kunderna samt leder byggmötena och gör slutbesiktningar.
– Jag ser till så att kunden får det de har beställt. Jag arbetar även mycket med solceller. Mitt tips till de som funderar på att investera i solceller är att besiktiga taket innan ni monterar fast dem. Det är inte lätt att komma åt taket när de väl är på plats, säger han.

För att förebygga skador och förlänga livslängden på taket bör det kontrolleras och underhållas regelbundet

Att ha uppdaterad och säker taksäkerhet i form av stegar, rasskydd och vajersystem är också viktigt. Det handlar om att till exempel sotare och ventilationsbesiktare ska kunna vistas säkert på taket.
– Jag ser till att det finns rätt typ av gångbryggor, takskydd och lämpliga anordningar där de kan haka fast sin säkerhetsutrustning. Jag rekommenderar alla att besikta sitt tak en gång om året. Det kan gå riktigt illa om man inte tar hand om sina tak, avslutar Fredrik Dinse.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med taksäkerheten här!