Så skapar ni ett tryggare boende

Ett hem ska kännas tryggt och vara tillgängligt för de boende genom hela livet. HSB Södra Norrland vill hjälpa bostadsrättföreningar och fastighetsbolag att skapa en bra och hållbar miljö.
– Med HSB:s besiktningstjänst får de en överblick och kontroll över fastighetsägaransvaret som kan göra stor skillnad vad gäller trygghet och tillgänglighet, säger Håkan Dahlberg, arbetsledare i Söderhamn.

Så skapar ni ett tryggare boende

Det är många som känner sig otrygga i dagens samhälle. Det innebär att bostadsrättföreningar och fastighetsbolag har ett ansvar för att de som bor i deras hus ska känna sig trygga både hemma och i närmiljön. HSB Södra Norrland rekommenderar alla att genomföra en besiktning med fokus på trygghet och tillgänglighet en gång om året i förebyggande syfte.
– Besiktningen visar vad som behöver åtgärdas för att öka tryggheten och för att fastigheten görs tillgänglig så att fler ska kunna bo kvar längre. Det är en prisvärd och bra försäkring både för de boende och föreningen, säger Håkan Dahlberg, arbetsledare i Söderhamn.

Håkan Dahlberg har i flera år hjälpt bostadsrättsföreningar att se över säkerheten i husen.

Under besiktningen går HSB bland annat igenom låssystem, källargångar, belysning, vindar, portar, utemiljö och buskage. Efter avslutad kontroll får kunden en heltäckande bild av lagefterlevnad samt råd om förändringar samt förbättringar.
– De får även en sammanställning av status när det gäller till exempel besiktning av lekplatser. Vi håller också utbildningar om fastighetsansvaret, säger Håkan Dahlberg och berättar att han har märkt av en ökad rädsla bland allmänheten.

Läs mer om vad vi besiktigar när det kommer till säkerhet här

– Folk vågar inte svara i telefon om de inte känner igen numret – eller öppna dörren om någon okänd ringer på. Det är inte bra och därför är en besiktning med fokus på trygghet och tillgänglighet otroligt viktigt.

Ett digitalt skalskydd är ett enkelt sätt att höja säkerheten i trapphuset.

Vi hjälper både bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag att skapa tillgängliga, trygga och trivsamma boendemiljöer

Håkan Dahlberg lyfter bland annat fram hus som har gamla låssystem. Det handlar främst om bostadshus som byggdes på 1990-talet.
– Vissa hus är helt oskyddade. Det innebär att man kan ta en nyckel till porten och kopiera den hos en låssmed utan problem. Det finns ingen spärr, men det är inte många som vet om det, säger han.

HSB Södra Norrland rekommenderar alla kunder att byta ut det deras gamla låssystem mot ett skalskydd. Det skyddar samtliga omslutningsytor som till exempel väggar, golv och tak samt dörrar och fönster.
– Obehöriga ska inte kunna komma in i fastigheten. Det är det viktigaste. När det gäller till exempel källargångar tittar vi framförallt på farliga trösklar. Vi brukar även trycka på nyttan med närvarostyrd belysning både i källare, trapphus och på vinden. Det skapar en trygghet, men det är dessutom miljövänligt och sparar pengar åt föreningen, säger han.

Det är viktigt att påvisa att hemmet ger trygghet åt de boende

Alla blir äldre och olyckor kan hända. Håkan Dahlberg berättar att de även ser över behovet av rampar för rullstolsburna under besiktningen – och sköter monteringen om det finns behov av den typen av hjälpmedel.
– Vi samarbetar med jättebra leverantörer och hantverkare. Det är inte bra om någon av de boende trillar över en tröskel, ramlar eller gör sig illa i fastigheten.

Vill din förening få hjälp med skötseln av era fastigheter? Beställ en offert här