Klarar du frågorna i bo-skolan?

Häng med på HSBs bo-skola och se om du har koll på svaren! Men låt oss först slå hål på ett par myter om HSB.

Klarar du frågorna i bo-skolan?

HSB är inte ett kommunalt bolag på något sätt, utan är ett privat företag som drivs i form av en medlemsägd kooperation.
HSB äger inte fastigheterna där våra bostadsrättsföreningar finns. Det är de boende i föreningen som är fastighetsägare. Anledningen till att det står HSB på fasaden är att föreningen är medlem i HSB och anlitar HSB för olika former av förvaltningstjänster.

Läs mer: Så här fungerar HSB

Nu kör bo-skolan igång! Hur många rätt får du?

 1. Vad innebär det att bo i en bostadsrätt?
  När man köpt en bostadsrätt äger man rätten att bo i den, man är med i en ekonomisk förening och äger huset tillsammans med sina grannar. De boende väljer en styrelse på en stämma och det är sedan styrelsen som fattar beslut om huset, de gemensamma ytorna och ekonomin i föreningen, till exempel månadsavgiften.
 2. Vad är det för skillnad på bostadsrätt och hyresrätt?
  Bor man i bostadsrätt äger man en del i fastigheten och har nyttjanderätt till en lägenhet, man är fastighetsägare, och betalar en månadsavgift som ska täcka föreningens utgifter och sparande inför framtida underhåll. Bor man däremot i hyresrätt äger någon annan fastigheten och man betalar hyra till fastighetsägaren. Man har inte ansvar för fastigheten men måste givetvis följa de regler som gäller.
 3. Varför bygger man bara för de rika?
  HSB bygger inte de lyxigaste lägenheterna. Vi följer våra riktlinjer vad gäller miljöklass, hållbarhet och kvalitet. Vi bygger även hyresrätter. I Gävle bygger vi till exempel både hyresrätter i trygghetsboendeform för dem över 65 år och snart även mindre hyresrätter till låg hyra för unga vuxna. Vi bygger mer för fler helt enkelt.
 4. Går rikast först?
  HSBs bosparande ska hjälpa till att göra så att alla har samma chans till våra hyresrätter och nyproducerade bostadsrätter. När ett objekt blir ledigt går frågan först till intresserade bosparande med flest poäng, sedan till medlemmar som varit med längst. Man kan spara maximalt 5 bosparpoäng i månaden, vilket motsvarar en insättning på 500 kronor. När vi säljer våra nyproduktioner gör vi det till fast pris, vilket gör att den som har mycket pengar inte har större chans. Det är alltid den med flest bosparpoäng som får välja först. Därför kan man säga att det är den som varit mest långsiktig i sitt sparande och som därmed är rik på bosparpoäng som går först – inte den som är rikast på pengar.
 5. Varför bygger man bara i storstäderna?
  HSB bygger även på orter där andra privata byggbolag inte vågar eller vill satsa. Vi har till exempel byggt både i Bollnäs och Sandviken, och har långt gångna planer på att bygga i Härnösand och Örnsköldsvik. Vi värnar om de mindre städerna och försöker också ha lokal närvaro där.

Läs mer: Bokunskap – 90 års erfarenhet samlat från HSBs medlemmar

Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in. Swedbank är kontoförande bank för HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se