HSB skapar trygga lekplatser

Alla bostadsrättsföreningar som har en lekplats är enligt lag skyldiga att hålla vissa säkerhetskrav. Genom att anlita en besiktningsman av lekplatser en gång om året får fler barn möjlighet att vistas i trygga miljöer.

När besiktigades er bostadsrättsförenings lekplats senast? Enligt ett lagkrav måste den kontrolleras årligen.

Lekplatsen är en kär gammal vän för alla föräldrar och barn som vill komma ut i friska luften och gunga, åka rutschkana eller baka kaka i sandlådan. Och ingen ska behöva oroa sig för om lekplatsen är säker eller om det finns risk för strypning, huvudskador och sticksår.
– Det är viktigt att besikta alla lekplatser, både för de boende och barnen som vistas där. Vi vill inte att någon ska skada sig eller råka ut för en allvarlig olycka, säger Bo-Lennart Lindström, reparatör och besiktningsman på HSB Södra Norrland.

Bo-Lennart Lindström har lång erfarenhet av att besiktiga lekplatser.

Efter 24 år som anställd på HSB Södra Norrland har Bo-Lennart Lindström lång erfarenhet av att både besikta lekplatser åt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Sundsvall, men han har även hand om bland annat allmänna reparationer och fuktkontroller i badrum.
– Ingen dag är den andra lik och jag har trevliga arbetskamrater. Det är ett väldigt fritt arbete och jag får vara utomhus och träffa nya människor. Våra kunder är duktiga på att besikta sina lekplatser och vissa gör det till och med två gånger om året, säger han.

Alla fastighetsägare i Sverige måste besikta sina lekplatser en gång om året

När Bo-Lennart Lindström besöker en lekplats arbetar han efter tre kategorier; a-fel, b-fel och c-fel. Han förklarar att a-fel innebär att det är risk för allvarlig skada och att felen bör åtgärdas omedelbart.
– Det kan till exempel vara en rutschkana eller ett lekhus där barnen kan fastna med huvudet. Vi är stenhårda när det gäller hals- och huvudmått. Det finns lekplatser som jag har stängt ner. Säkerhet kommer först, säger han.

Vill du få hjälp med besiktningen av er lekplats? Skicka ett mail så hjälper vi er!

Bo-Lennart Lindström undersöker dessutom bland annat gungor, klätternät och sandlådor. Inget barn ska kunna fastna i redskapen, klämma sig eller göra sig illa. Om lekplatsen är byggd i trä kontrollerar han att materialet inte har börjat ruttna.
– Stötdämpande underlag vid gungorna är det vanligaste felet. Det är även viktigt att sanden är fräsch. När jag är färdig med besiktningen får kunden en rapport med åtgärder – eller om allt ser bra ut, säger han.

HSB kan hjälpa er så att ni kan känna er trygga när värmen kommer och barnen får spring i benen.

Vid behov hjälper HSB Södra Norrland till med att bygga bort farliga fel på lekredskapen, se till att fallutrymmet är tillräckligt stort och att underlaget är tillräckligt stötdämpande. Allt enligt gällande standard och säkerhetsföreskrifter.
– Vi kan också hjälpa till med att beställa nya lekredskap, bygga om befintliga och anlägga helt nya lekplatser. Det är inte roligt att läsa om olyckor som har hänt på lekplatser runt om i Sverige, avslutar Bo-Lennart Lindström.

Vi kan hjälpa er förening med så mycket mer än bara lekplatsbesiktningar. Klicka här om du vill veta mer!

Lekplatsbesiktning

Utemiljöns utformning ska uppfylla lagens krav finns reglerat i Plan- och Bygglagen, PBL. Där anges hur både själva lekplatsen och fasta anordningar ska se ut och underhållas för att minimera risken för olyckor, för att vara tillgängliga och kunna brukas av personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Vid besiktningen kontrolleras bland annat lekredskapen, underlaget och om det finns några uppenbara risker. Allt presenteras i ett utförligt besiktningsprotokoll så att fastighetsägaren enkelt får översyn och kan åtgärda eventuella brister.