Här bor studenter och forskare som labbråttor

HSB Living Lab är en världsunik forskningsarena för framtidens hållbara boende. Här ställer man frågor som: Hur kommer du att bo om 20 år? Hur kommer dina barn och barnbarn att leva sina liv? Hur kommer deras hem en dag att gestalta sig?

Här bor studenter och forskare som labbråttor

Med HSB Living Lab har vi tagit ett stort kliv in i framtiden. I nära interaktion mellan människor och forskare skapar vi framtidens boende i tredje generationens Living Lab. HSB Living Lab är en världsunik arena där vi utvecklar nya sätt att bygga och forma framtidens boende. Byggnaden är uppförd på Chalmers i Göteborg, och är så mycket mer än bara ett hus, det är ett levande laboratorium där vi nu forskar på ett sätt vi aldrig gjort förut.

Forskningen på Chalmers kommer att ge värdefulla svar om framtidens boende även i Sundsvall.

HSB Living Lab är en flyttbar byggnad med fyra våningar. En boendedel med studentbostäder och en utställningsdel där det finns kontor, möteslokal, show room för forskningsresultat, tvättstudio och mycket mer. Det är ett världsunikt projekt där helt nya tekniska och arkitektoniska innovationer testas under tio år. Tester som ger oss ny kunskap när vi bygger framtidens bostäder. Huset stod klart för inflyttning 1 juni 2016.

HSB Living Lab består av 29 lägenheter där de boende, som antingen är studenter, HSB-medlemmar eller gästforskare, lever i en ständig föränderlig och utvärderad miljö. Allt medan forskningen pågår. Frågor vi ställer är: Hur kan vi spara på resurser och energi? Hur ska vi laga vår mat? Hur ska vi tvätta? Hur skapar vi en hållbarhet som passar vårt klimat – idag och imorgon? Dessa och många andra frågor kommer få sina svar i experimenthuset på Chalmers i Göteborg.

Läs mer: HSB Living Lab – Resan mot framtidens boende