Enligt lag ansvarar ägaren för brandskyddet i flerbostadshus

– Fastighetsägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar är skyldiga att efterleva Lagen om skydd mot olyckor som tillkom efter den stora diskoteksbranden i Göteborg, säger Christer Sandström, förvaltare på HSB. Men alltför få vet om sitt ansvar och konsekvenserna av att låta bli.

En felplacerad cykel eller barnvagn i trapphuset kan ställa till med stora problem när olyckan väl är framme.

Det är totalt livsfarligt att inte ha förebyggt brandskyddet i ett flerbostadshus.
– Felaktigt placerade saker i allmänna utrymmen kan orsaka stor skada, berättar Christer. Saker som inte skulle ha stått där med ett systematiskt brandskyddsarbete.

Han fortsätter:
– Röken från en brinnande barnvagn som står placerad i entrén sprider sig blixtsnabbt i trapphuset och blir dödlig på minut. Och en gasoltub från husvagnen som förvaras i källaren påskyndar markant ett brandförlopp. Även laddningsstationer för elbilar som blir vanligare och vanligare kan medföra en brandrisk.

De flesta bränderna startar i tvättstugan

Fastighetsägare till flerbostadshus är skyldiga att enligt lag arbeta med systematiskt brandskydd (SBA) i fastighetens allmänna utrymmen. Syftet är att förebygga brand.
– Det finns en mängd regler för hur vind, trapphus, källare och tvättstuga ska brandskyddas. Och som fastighetsägare måste man ha en dokumentation på att reglerna följs. Detta finns fastställt i Lagen om skydd mot olyckor.

Även mindre bränder kan orsaka stora skador i form av rökskador.

Ändå är det många bostadsrättsföreningar och privata flerbostadsägare som inte har frågan aktuell på agendan och som lever i tron att ”det ska fixas av någon annan”.
– Det är självklart inte bra. Ett väl genomarbetat brandskydd ger de boende en trygghet. Men också rent ekonomiskt finns stora risker med att inte kontinuerligt jobba med detta. Vid skada kräver försäkringsbolagen en dokumentation kring hur fastighetsägaren jobbat med SBA för fullgod ersättning.

Christer Sandström är förvaltare åt flera bostadsrättsföreningar och har stor erfarenhet av SBA-arbete.
– Det är inte svårt att dokumentera hur brand ska förebyggas i fastigheten. Däremot kräver arbetet en tydlig struktur och ibland också åtgärder för ett korrekt brandskydd.

Läs mer om hur HSB kan hjälpa er med ert brandskyddsarbete

HSB Södra Norrland arbetar på konsultbasis med SBA på uppdrag av såväl bostadsrättsföreningar som privata fastighetsägare.
– I uppdraget ingår att göra en dokumentation med foto specifik för varje fastighet, säger Christer. Men vi gör också en riskbedömning baserad på varje fastighets förutsättningar och ger förslag på förbättrande åtgärder om vi upptäcker brister i brandskyddet.

Det är ingen ovanlighet att brister upptäcks.
– Riskanalysen är en viktig del i SBA. Ibland behövs bara enkla åtgärder som att forsla bort skräp på vind eller källare som blockerar utrymningsgångar. Andra gånger är det större åtgärder som krävs men oavsett brukar HSBs konsulter komma med konkreta förslag på lösningar, säger Christer Sandström på HSB Södra Norrland och fortsätter:

Vill du prata brandskydd med oss? Klicka här!

Kom ihåg 1 december
– Första december är det ”Brandvarnar-testar-dagen”. Se till att i samband med den också prioritera hela fastighetens brandskydd. Ta hjälp av HSBs konsulter och lägg grunden till ett bra systematiskt brandskyddsarbete. Som sedan är enkelt att följa upp. Gör man rätt från början är SBA-arbetet lätt.

Därför är Systematiskt brandskyddsarbete viktigt

  • Ger ett tryggt boende och räddar liv vid olyckor
  • Skyddar fastigheten så långt möjligt är från skador till följd av brand
  • Är en förutsättning för ersättning utan nedsättning från försäkringsbolagen vid olyckor
  • Aktualiserar brandskyddande förbättringsåtgärder
  • Gör det enklare för styrelsen att göra egenkontroller att brandskyddet efterlevs
  • Ger en bra dialog med de boende