Surströmmingstillverkning och solceller i unik kombination

Borkbo Salteri, öster om Enånger, drabbades av en förödande brand våren 2014 som snudd på fick surströmmingstillverkningen att upphöra.

Men med stort engagemang och mycket vilja är den gamla sjöboden återuppbyggd och nu kan suringarna produceras med hjälp av solenergi.

Även på surströmmingsburkarna uppmärksammas kunderna på att Borkbo Salteri kör på 100 % solel.

På den efter branden nyuppförda sjöboden har Borkbo Salteri installerat ca 70 m2 solceller.

Borkbo Salteri, öster om Enånger, drabbades av en förödande brand våren 2014 som snudd på fick surströmmingstillverkningen att upphöra.  Men med stort engagemang och mycket vilja är den gamla sjöboden återuppbyggd och nu kan suringarna produceras med hjälp av solenergi.

Det lilla fiskeläget Borkbo ligger utanför elnätet och förr om åren fick de 6-7 omkringliggande stugorna och de som jobbade i salteriet stå ut med dunkandet från ett störande diesel-drivet elverk under de intensiva sommarveckor som tillverkningen är igång.

–Nu klarar vi  i princip hela vår produktions-linje med den el vi får från solcellerna, berättar Hans-Erik Englundh delägare och saltmästare.   Diesel-aggregatet gick två gånger under den första vintern för att underhållsladda batterierna. Den senaste vintern har det inte behövt startas alls.
–Förutom att solcellerna bidrar till en mer hållbar produktion så är den stora nyttan att vi och de omkringboende slipper dunkandet från el-verket, avslutar Hans-Erik.

Surströmmingstillverkning är väldigt säsongsbetonat. I Borkbo landar man ca 7-8 ton strömming från slutet av april till i början av juni då fisken rensas och läggs på jäsning i stora tunnor.  Efter jäsningen som pågår i ca 8 veckor så förpackas den på konservburkar för efterjäsning inför ”Surströmmingspremiären” som traditionsenligt inträffar 3:e torsdagen i augusti.

Det är viktigt med en jämn och kontrollerad temperatur under jäsningen och nu kan rätt temperatur erhållas med hjälp av en luft/luft värmepump som förstås också försörjs från sol-cellerna. Sol-elanläggningen har gett oss förutsättningar att få en kontrollerad och jämnare jäsning, säger Sverker Johansson, saltör, och fortsätter: –De stora återförsäljarna kräver att vi kan kvalitetssäkra produkterna och med en säker el-försörjning får vi nu full koll på alla delar i produktionen.

På Borkbo Salteri tillverkas mellan 10 och 15 tusen burkar surströmming varje år. Om ”jäshallen” byggs ut kan sol-cellerna också bidra till  en fördubblad produktion som är ett långsiktigt mål. Totalt i Sverige så säljs ca 1 miljon burkar surströmming per år.

 

Fakta om Borkbos solcellsanläggning:

Borkbo Salteri har 36 st PPAM Paladium 305 W solfångare som täcker ca 70 m2.
Solcellseffekt blir knappa 11 kW.

Batterilagret består av 24 st celler på 1500 Ah ~2V. Detta ger 64 kWh lagring nominell energi, men när det gäller blybatterier så ska man bara använda max hälften av energin för att få bra livslängd på dem.  Anläggningen har projekterats med avseende på att se till att man kan dra minst 3 kW per fas. Eftersom de endast använder el då och då under sommaren var tanken att tillgodose det behovet. Hans-Erik berättar att de soliga sommardagar och med full produktion inte behöver ta något ur batterilagret.  De klarar upp till 3 dagar med halvdåligt och dåligt väder på det som finns i batterierna.

Kostnad:  500 000 kronor exkl moms
Statligt bidrag: 100 000 kronor
Leverantör:  PPAM Solkraft AB, Ljungsbro