Hudiksvalls kommun – först i landet att deltaga i Klimatklivet

Hudiksvalls Kommun var en av de första i landet som fick bidrag från Klimatklivet när det infördes av regeringen under 2015.
klimatklivet-hudiksvallskommun

Hudiksvalls kommun – först i landet att deltaga i Klimatklivet

– Vi var snabba att söka, berättar Johan Ringmar, energi- och klimatrådgivare på Hudiksvalls kommun.

– Vi hade ett beslut om att all oljeeldning skulle vara borta från våra verksamheter senast sista december 2015 och oljepannan i kommunens växthus hade fallit mellan stolarna och inte haft så stor prioritet för att man också eldat mycket med egen ved där under dagtid.
Samtidigt är det tidvis oerhört angeläget med hög driftsäkerhet och rätt temperatur dygnet runt i växthusen, fortsätter Johan.

Kommunens växthus driver upp cirka 20 000 till 25 000 plantor varje vår och det är förödande om värmen inte fungerar. Tidigare fick personalen åka hit på kvällar, nätter och helger för att kontrollera att särskilt elfläktarna orkade med och var igång.  Det var mycket oroligt när det var ner mot minus tjugo grader ute.

– Vi fick till slut 390 000 kronor från Klimatklivet som var ca 45% av vår bedömda projektkostnad för att konvertera till fjärrvärme. Växthusanläggningen ligger i ett centralt villaområde som nu också får renare luft och vi minskar våra utsläpp av fossilt koldioxid med 49 ton per år, avslutar Johan Ringmar.

Klimatklivet är en av regeringens viktigaste klimatsatsningar – från regeringen:

– Intresset för Klimatklivet är väldigt stort, och det är viktigt att satsningen förlängs så att även projekt som tar längre tid att genomföra kan söka pengarna. Sverige ska vara ledande i omställningen till ett samhälle med mycket låga utsläpp av växthusgaser, säger klimatminister Isabella Lövin.

Klimatklivet är en av regeringens viktigaste klimatsatsningar. Den ger investeringsstöd till företag, kommuner, regioner och organisationer på totalt 1,9 miljarder kronor under åren 2015–2018. Sedan stödet infördes 2015 har det blivit mycket populärt. För att kunna genomföra ytterligare projekt stärker därför regeringen Klimatklivet med 100 miljoner kronor under 2017 och 2018. Satsningen förlängs också till år 2020. Det betyder att Klimatklivet tillförs totalt ytterligare 1,6 miljarder kronor.

– Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Om vi ska lyckas måste alla vara med. Regeringen genomför nu de största klimat- och miljösatsningarna i modern tid i Sverige, säger Isabella Lövin.

Klimatklivet ska stärka lokalt och regionalt arbete. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och framför allt minska växthusgasutsläppen. Klimatklivet bidrar till att nå Sveriges klimatmål, ställa om till en fossilfri fordonsflotta och förverkliga de klimat- och energistrategier som arbetats fram på lokal och regional nivå.

Vem kan ansöka till klimatklivet?

Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som kan få stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser.