Så kan arbetsmiljön förbättras på sjukhusen

Detta är en annons framtagen av Dalarnas Sjukvårdsparti.

Vårdpersonalen behöver drägliga arbetstider. Dalarnas Sjukvårdsparti presenterar förslag på hur arbetsmiljön kan förbättras och hur ledarskapet skall utvecklas.

Björn Hammarskjöld för Dalarnas Sjukvårdsparti

Sjukvårdspersonal i Dalarna gör ett bra arbete idag lyfter Dalarnas Sjukvårdsparti fram. Problemet är istället att Landstinget Dalarna har ett ledningsproblem som gör att arbetsmiljön inte är den bästa.
– Vi får många rapporter från vårdpersonalen om att arbetsmiljön på våra vårdinrättningar inte är bra. Personal brukar alltid trivas om de inte överutnyttjas så som vi ser nu förklarar Björn Hammarskjöld, tidigare överläkare i Pediatrik på Mora Lasarett och kandidat för Dalarnas Sjukvårdsparti.

Ingen ska tvingas arbeta varje veckoslut
– Jag har själv arbetat som schemaläggare på 1990-talet inom vården så jag vet hur det kan göras på rätt sätt. Idag finns det personal som inte har drägliga arbetstider och får svårt att kombinera arbetslivet med familjelivet. Med rätt bemanning, rätt schemaläggning så kan alla få semester ordentligt, ha lediga helger och även få tid över till vidareutbildning. Idag finns det de som tvingas arbeta varje veckoslut och idag är det tyvärr många som slutar på grund av för dålig arbetsmiljö. När personal slutar så är det ledarskapet som brister, förklarar Björn.

Ett exempel på att kunskapen saknas är hur man har räknat på bemanning i konsultrapporten om Mora BB.
– Rapporten kom nu i juni och där kunde jag se direkt att konsulterna inte hade kännedom om hur man ska räkna på bemanning. De ville mena att det behövs 20 barnmorskor, men vi har inom Dalarnas Sjukvårdsparti gjort en beräkning som visar att det räcker med 13 barnmorskor. Med vår beräkning så visar det att Mora BB utan problem skulle kunna öppnas igen, säger Björn.

Krävs mod för att ta itu med ledarskapsproblem
Hur kan man då ställa till rätta de här problemen?
– Det avgörande är att det behövs ett bättre ledarskap för sjukvården. Ofta räcker det med utbildning, tidigare fanns det omfattande ledarskapsutbildningar inom Dalarnas Landsting. Nu saknas det. Sedan handlar det också om att ha modet att ta itu med ledningsproblemen som nu saknas hos den högsta politiska ledningen inom Dalarnas Landsting. Samtidigt är det också viktigt att cheferna får stöd och uppmuntras att berätta om något i vården inte fungerar. I slutändan kommer sådana insatser ge bättre arbetsvillkor för personalen och även bättre vård för alla patienter i hela Dalarna säger Björn Hammarskjöld från Dalarnas Sjukvårdsparti avslutningsvis.