Landstinget måste bli bättre på att lyssna på både vårdpersonal och patienter

Detta är en annons framtagen av Dalarnas Sjukvårdsparti.

Om Dalarnas Landsting skulle bli bättre att se till patientperspektivet och lyssna på vårdpersonal skulle mycket vara vunnet menar Dalarnas sjukvårdsparti. Vårdpersonalens arbetsmiljö måste förbättras och patientperspektivet behöver genomsyra alla beslut som fattas i Dalarnas landsting.

Lisbeth Mörk-Amnelius, kandidat för Dalarnas Sjukvårdsparti

Hur ser dagens situation ut för personalen inom sjukvården i Dalarna?
– Vi vet att det sedan länge varit svårigheter att rekrytera ny personal, precis som i andra landsting. Samtidigt kan vi inte bara rekrytera ny personal, vi måste också ta hand om den personal som redan arbetar. Och här finns det en stor förbättringspotential. Vi måste kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser, ge personalen större inflytande, förbättra arbetstider och vara öppen för att titta på nya arbetsmodeller, berättar Lisbeth Mörk-Amnelius, kandidat för Dalarnas Sjukvårdsparti.

Vad behöver förändras?
–  Tidigare har principen varit att alla ska göra samma saker. Det behöver vi komma bort ifrån. Personalgrupper ska göra det som de är bäst på. Administrativt arbete bör utföras av administratörer inte vårdpersonal. Får man arbeta med det som man är duktig på så trivs man bättre på jobbet berättar Lisbeth.

Vi måste bli bättre på att lyssna på vårdpersonal
Dalarnas sjukvårdsparti menar också att Dalarnas landsting måste bli bättre på att lyssna på vårdpersonalen. Det gäller till exempel frågan om att öppna BB igen i Mora. Idag är Mora Lasarett ett akutsjukhus utan förlossning trots att det normalt ska finnas på alla akutsjukhus.
– Överläkare på Mora Lasarett har sagt att som akutsjukhus behöver de ha ett BB. Är du läkare och vårdpersonal tänker du inte på politik och ekonomi, då tänker du bara på det som gynnar patienterna. De pekar på att det ur patientsäkerhetssynpunkt blir mycket tryggare att ha BB i Mora nu när vi har en ambulanshelikopter. Blir det komplikationer så går det snabbare att få transport till exempelvis Akademiska i Uppsala, förklarar Lisbeth.

Varför skicka de som ska föda till Norge istället för att föda på BB i Mora?
Patientperspektivet behöver finnas med i alla beslut som fattas i Dalarnas landsting förklarar Lisbeth. Tar man hänsyn till patientperspektivet är det självklart att öppna BB i Mora igen och att nya akutmottagningar öppnas i Ludvika och Avesta.
– Ur patientperspektiv är det viktigt att få vård så nära som möjligt där man bor. Det kan ju aldrig vara mera patientsäkert att skicka de som ska föda till Norge istället för att föda på BB i Mora? På samma sätt ser vi att en jourmottagning i Ludvika skulle spela stor roll för ludvikaborna. Genom att kunna ta prover och bli röntgade där kan många faluresor undvikas. Allt som landstinget gör är ju för folket i Dalarna, därför måste alltid patienten sättas i centrum. Varje insats måste vägas utifrån hur det påverkar patienter och här ser vi tydligt att nya akutmottagningar skulle ge flera positiva fördelar.

Landstinget behöver trycka på för att det ska byggas fler äldreboenden
En annan patientgrupp som är viktigt att ta större hänsyn till är de äldre. Idag fattas det 32.000 äldreomsorgsplatser i Sverige. Även i Dalarna är det många som köar för att få en äldreomsorgsplats.
– För många äldre räcker det inte bara med hemtjänst. För de som inte har sin släkt nära så kan hemtjänstpersonalen vara den enda sociala kontakten i vardagen. Om du inte får social samvaro och hamnar i ensamhet är det stor risk att det leder till psykisk ohälsa, och i slutändan till att än fler äldre blir sjuka. Här tycker vi att landstinget kan vara med och trycka på, för att få fler friska äldre behöver det byggas fler äldreboenden. Är du 85 år ska du inte behöva stå i kö år efter år. Sverige och Dalarna borde ha råd att ta hand om sina äldre på ett mycket bättre sätt, säger Lisbeth Mörk-Amnelius för Dalarnas sjukvårdsparti.