Systemfel gör att budgethänsyn går före vården av sköra patienter

Detta är en annons framtagen av Dalarnas Sjukvårdsparti.

Sköra patienter har rätt till samma vård som friskare patienter. Idag får inte sköra patienter rätt vård på grund av ett systemfel där hänsyn till budget går före hänsyn till patienter menar Dalarnas sjukvårdsparti.

Systemfel gör att budgethänsyn går före vården av sköra patienter

Behandlingen av sköra patienter är en av de viktigaste frågorna att hantera i dagens sjukvård menar Ingvar ”Nille” Niliimaa, en av grundarna av Dalarnas sjukvårdsparti.

Det är inte personalen det är fel på utan systemet.
– Patienter med funktionsvariationer, cancer eller skör hälsa av annat skäl har rätt att få samma vård som vi som är starkare. Det vi sett i Dalarnas sjukvårdsparti är att sjukvårdssystemet har svårt att hantera den här typen av patienter då de avviker för mycket från mönstret med normalpatienten, berättar Nille. 

Livskvalitet avgör val av vårdinsats
En av de svåraste sakerna att hantera inom vården är de bedömningar som görs av patienters livskvalitet förklarar Nille,
– Sjukvården behöver göra den här typen av bedömningen av livskvalitet och risker med olika behandlingar. Det vi ser är att bedömningen av sköra patienter idag är alldeles för sträng och för många nekas vård som vi tycker de har rätt till.

Traumatiskt för anhöriga
När frågor om behandling diskuteras med anhöriga eller patienter så kan det vara tungt att få höra att man inte vill sätta in livsuppehållande åtgärder.
– Om vi till exempel har en patient som drabbats av septisk chock (blodförgiftning) och behöver sövas ned behöver vårdinsatser diskuteras med anhöriga. Frågan väcks om patienten kommer klara sig, vilket självklart är en traumatisk situation för anhöriga att hantera. Och en avvägning behöver göras om patienten har och kommer att få en tillräcklig livskvalitet för att motivera en vårdinsats.

Livet ska få levas så länge livet orkar
Idag menar Dalarnas sjukvårdsparti att utvecklingen gått för långt vad gäller att se till kostnad före patientens bästa.
– Självklart skall inte patienter vårdas in i absurdum, till exempel om någon blivit hjärndöd. Däremot så ska livet få leva så länge livet själv orkar. Vi i Dalarnas sjukvårdsparti har fått in många som vittnat om hur det har gått till när ekonomi gått före vårdinsatser av deras anhöriga. I en del fall har patienter överlevt, men många gånger har de avlidit för att sjukvårdssystemet inte ansett vårdinsatser varit värt kostnaden eller bedömning av livskvalitet.

Även för personalen är det här en svår situation att hantera. Frågan om när livsuppehållande insatser skall avbrytas är ett stort dilemma inom sjukvården.
– Personalen skall absolut inte lastas för den här utvecklingen. Tvärtom har det etablerats ett sjukvårdssystem som gör att såväl patienter, anhöriga, som personal hamnar i en utsatt situation när dessa avgöranden skall göras. Här har vi även personal som vittnat om hur svårt det kan vara att hantera att inte kunna ge all den hjälp som går att sätta in.

Respekten för livet måste återtas
Om vårdinsatser sätts in och det ändå inte hjälper har man i alla fall gjort det man kan. Det betyder mycket för de anhöriga att veta det, förklarar Nille.
– Det är en helt annan sak när de känner att deras anhöriga inte fick chansen. Vår roll i Dalarnas sjukvårdsparti är att lyssna på såväl personal som patienter och förhålla oss objektiva för att kunna ge rätt förslag. Vi i Dalarnas sjukvårdsparti menar att det idag blivit ett systemfel vad gäller hanteringen av sköra patienter som måste lösas. Respekten för livets värde måste återtas så att inte landstingets ekonomi går före patienters värdighet och rätt till vård, avslutar Ingvar ”Nille” Niliimaa för Dalarnas sjukvårdsparti.