Dalarnas sjukvårdsparti vill öppna akutmottagningar i Avesta och Ludvika

Detta är en annons framtagen av Dalarnas Sjukvårdsparti.

Dagens akutmottagningar i Dalarna är för få menar Dalarnas sjukvårdsparti. Dalarna är ett stort län vilket ställer särskilda krav på akut- och ambulanssjukvård. Med nya akutmottagningar i Avesta och Ludvika kan dessutom vårdköerna kortas.

Lisbeth Mörk-Amnelius, kandidat för Dalarnas Sjukvårdsparti

Vi träffar Lisbeth Mörk-Amnelius från Dalarnas sjukvårdsparti som berättar om de utmaningar som finns med dagens akutsjukvård i Dalarna.
– Idag blir det mycket åkande i ambulans till framförallt Falu lasarett. En hel del av de resorna skulle kunna undvikas om vi istället hade akutmottagningar i Avesta och Ludvika. Speciellt för äldre är ambulansresor krävande, dessutom innebär dagens upplägg att ambulanssjukvården påfrestas i onödan. För oss i Dalarnas sjukvårdsparti är det viktigt att alltid ha patienten i centrum, därför vill vi i möjligaste mån undvika att sätta patienter på hjul runt Dalarna när de kunnat få hjälp på hemmaplan istället, säger Lisbeth.

Nya akutmottagningar lättar trycket på ambulanssjukvården
Ambulanssjukvården i Dalarna är utsatt för högtryck speciellt under turistsäsongen på vintern och under juli månad.
– Då ser vi att väntetiderna blir alldeles för långa. Nya akutmottagningar i Ludvika och Avesta kan under turistsäsongen avlasta ambulansflottan som då behövs i norra Dalarna. Sjukvården behöver dessutom dimensioneras bättre för att kunna hantera att invånarantalet fördubblas under turistsäsongen.

Stort stöd för öppnande av akutmottagning i Ludvika
Stödet för öppnande av akutmottagning i Ludvika och Avesta är stort. Speciellt i Ludvika har det märkts ett stort folkligt engagemang för frågan.
– Det är här en viktig fråga för Ludvikabor. Med en jourmottagning där patienter kan ta prover och bli röntgade sparas många faluresor. Allt som landstinget gör är ju för folket i Dalarna, därför måste alltid patienten sättas i centrum. Varje insats måste vägas utifrån hur det påverkar patienter och här ser vi tydligt att nya akutmottagningar skulle ge flera positiva fördelar.

Belastningen på Falu Lasarett kan minskas och vårdköer kortas
Vilka fler fördelar finns det med nya akutmottagningar i Ludvika och Avesta?
–  Det blir mer tryggt för patienter, många kan känna oro att vända sig till vården om de vet att de riskerar åka ambulans till Falu Lasarett. Patienter känner sig ofta mer trygga om de får vård på hemmaplan. På en akutmottagning i Ludvika så kan du få träffa en primärvårdsspecialist som kan ge hjälp istället för att som idag då patienter får remisser till Falu Lasarett. Många tvingas vänta länge på en tid i Falun efter en remiss. Och många mår dessutom dåligt av den här väntan. Nya akutmottagningar kan minska den här väntan och även korta vårdköerna då belastningen på Falu Lasarett kan minskas, avslutar Lisbeth Mörk-Amnelius för Dalarna sjukvårdsparti.

Vill du läsa alla artiklar från Dalarnas sjukvårdsparti, läs mer på:
https://kampanj.bonniernewslocal.se/dalarnarssjukvardsparti/