Personalen är sjukvårdens viktigaste resurs och vi behöver lyssna på dem bättre!

Detta är en annons framtagen av Dalarnas Sjukvårdsparti.

Landstinget Dalarna har stora utmaningar vad gäller både nyrekrytering och att behålla sin personal. Dalarnas Sjukvårdsparti pekar på betydelsen av att lyssna mer på personalen för att lyckas förbättra arbetsmiljön inom sjukvården. En viktig del handlar om att låta personalen få mer tid till vårdande uppgifter istället för att ägna sig åt dokumentation och administration.

Lisbeth Mörk-Amnelius, kandidat för Dalarnas Sjukvårdsparti

Vi vet att det sedan länge varit svårigheter att rekrytera ny personal, precis som i andra landsting. Samtidigt kan vi inte bara rekrytera ny personal, vi måste också ta hand om den personal som redan arbetar. Och här finns det en stor förbättringspotential. Vi måste kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser, ge personalen större inflytande, förbättra arbetstider och vara öppen för att titta på nya arbetsmodeller, berättar Lisbeth Mörk-Amnelius, kandidat för Dalarnas Sjukvårdsparti.

Administratörer ska göra administrativt arbete
Vad behöver förändras?
– Tidigare har principen varit att alla ska göra samma saker. Det behöver vi gå bort ifrån. Personalgrupper ska göra det som de är bäst på. Mätningar visar att både läkare och sjuksköterskor ägnar många timmar åt administrativt arbete. Det blir både omständigt, osäkert och mindre effektivt. Administrativt arbete bör utföras av administratörer inte vårdpersonal. Får man istället arbeta med det som man är duktig på så trivs man bättre på jobbet berättar Lisbeth.

 Mer tid till vård istället för dokumentation
Lisbeth berättar att ett annat viktigt område gäller kravet på dokumentation där det behövs tas ett större grepp.
– Det man kan fråga sig är om allt verkligen behöver dokumenteras lika mycket som det görs idag. Det här är en fråga som man behöver undersöka tillsammans med andra landsting. Det finns en risk att all dokumentation tar tid ifrån omvårdande och vårdande arbetsuppgifter.

En viktig fråga för Dalarnas Sjukvårdsparti är att ge likvärdig vård för alla i hela Dalarna, oavsett var de bor. Vårdinrättningarna ser inte likadana ut och det behöver man ta hänsyn till när man rekryterar förklarar Lisbeth.
– Vårdinrättningar är belägna på olika platser i Dalarna, det behöver man ta hänsyn till. På samma sätt måste vi tänka på att människor är olika. Därför behöver vi vara mer öppna från Landstinget i Dalarna så att vi kan utforma tjänster så att det passar individen med små justeringar. Landstinget måste hjälpa till med till exempel närståendes arbete och bra boende. Vi behöver lyssna mer på all personal, det är en jätteviktig fråga för oss i Dalarnas Sjukvårdsparti, säger Lisbeth Mörk-Amnelius avslutningsvis.