Pappografi (PSA-prov) borde införas för alla män över 50 år i Dalarna

Detta är en annons framtagen av Dalarnas sjukvårdsparti.

I Sverige är det en självklarhet med mammografi för alla kvinnor. På samma sätt tycker Dalarnas sjukvårdsparti att det borde vara obligatoriskt med Pappografi (PSA-prov) för alla män över 50 år. De förklarar att ju tidigare prostatacancer upptäcks, desto bättre överlevnadschans.

Pappografi (PSA-prov) borde införas för alla män över 50 år i Dalarna

Vi träffar Ingvar ”Nille” Niilimaa, en av grundarna för Dalarnas sjukvårdsparti för att höra mer om partiets krav på att pappografi (PSA-prov) ska införas i Dalarna.

– Det har varit för mycket hysch-hysch om de här frågorna. Skulle alla män över 50 år ta ett Pappografiprov (PSA-prov) skulle vi få stora vinster såväl för den enskilde som för samhället. Pappografiprovet (PSA-prov) gör att vi kan upptäcka prostatacancer mycket tidigare, vilket ger mindre besvär och bättre livskvalitet, förklarar Nille.

Pappografi (PSA-prov) är det bästa sättet upptäcka prostatacancer idag

Det första som Dalarnas sjukvårdsparti vill göra är att se över kostnaden för att införa obligatoriskt Pappografi (PSA-prov) för alla män.

– Pappografiprov (PSA-prov) är inga konstigheter, du gör ett enkelt blodprov som mäter Pappografivärdet (PSA-värdet) som kan vara en indikation på prostatacancer. Överlevnaden i prostatacancer ligger idag på cirka 70-80% och med tidig upptäckt kan det bli mycket bättre. Här skulle en allmän screening av alla män över 50 år göra stor nytta. Det är idag det bästa sättet att upptäcka prostatacancer.

Ju tidigare upptäckt, desto bättre överlevnad

Nille förklarar även att det är viktigt att män själva gör det som de kan för att upptäcka symptom som finns.

– När du går på toaletten, så kan du märka om kisstrålen blivit svagare. Det kan den bli av ålderdom, men det kan också indikera på prostatacancer. Det är otroligt viktigt, ju tidigare du upptäcker olika prostatacancerformer, desto bättre överlevnad.

Pappografi (PSA-prov) ger lägre vårdkostnader och bättre livskvalitet

Hur ska då en sådan här satsning på Pappografi eller PSA-prov finansieras?

– Initialt kan det bli en högre kostnad med proven, men på sikt tror vi att det tjänas tillbaka med lägre kostnader för mediciner och operationer. Ju tidigare upptäckt, desto lägre vårdkostnader. Vår tro är att besparingen av tidig upptäckt kan motsvara kostnaden för satsningen på Pappografi. Sedan har självklart alla män ett eget ansvar att se över sin egen livsföring, där forskning tyder på att sötsaker kan ha ett samband med cancer (även om det inte ännu är säkerställt). Vi tror även att om det införs Pappografi så kan det leda till en större debatt om mäns hälsa som gör att fler tar sitt eget ansvar och ser över sin egen hälsa och kosthållning. Nu i höst är det val och jag hoppas på att vi får ert stöd så att vi kan göra en stor satsning även på mäns hälsa genom en Pappografi-reform, avslutar Ingvar ”Nille” Niilimaa för Dalarnas sjukvårdsparti.