Nu är det dags att BB i Mora öppnas igen

Denna text är framtagen av Dalarnas Sjukvårdsparti.

BB i Mora stängdes för 8 år sedan på grund av brist på barnmorskor. Nyligen presenterades en konsultrapport som utrett frågan om BB i Mora kan öppnas igen. Dalarnas Sjukvårdsparti pekar på flera felaktigheter i rapporten och menar att dalfolket behöver ett BB i Mora.

Lisbeth Mörk-Amnelius, Ingvar Nille Niilimaa, Björn Hammarskjöld från Dalarnas Sjukvårdsparti

Dalarna är ett stort län vilket gör att tillgängligheten till ett BB för alla i hela länet är en viktig fråga. Det är inte acceptabelt att ha 25 mil till närmaste BB säger Lisbeth Mörk-Amnelius, Ingvar ”Nille” Niilimaa och Björn Hammarskjöld från Dalarnas Sjukvårdsparti.

Berätta mer hur ni ställer er i BB-frågan i Dalarnas Sjukvårdsparti?
– Idag är Mora Lasarett ett akutsjukhus utan förlossning trots att det normalt ska finnas på alla akutsjukhus. Den kompetens som följer med att ha ett BB behövs på Mora Lasarett, det man aldrig får öva blir man sämre på. För att få ha statusen som akutsjukhus är det viktigt att BB öppnas igen förklarar Lisbeth.

Fel fokus i konsultrapport om BB
I den konsultrapport som har presenterats för Dalarnas Landsting föreslås att BB i Mora inte ska öppnas. Beslut kommer att fattas i augusti.
– Vi från Dalarnas Sjukvårdsparti ställer oss väldigt frågande till konsulternas utredning. De har blandat in saker som inte hör hemma i den här diskussionen. Mora BB har till exempel ingen neonatal-avdelning (vård till för tidigt födda), det har de aldrig haft heller. Om det öppnades skulle det vara precis som det var förut, att neonatal-fallen skulle åka vidare till Falun eller Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Det har fungerat bra förut och skulle gå bra nu också, säger Lisbeth.

För de patienter som bor väldigt långt ifrån Falun, har man idag ett avtal med Elverum i Norge där de kan föda istället. BB i Elverum har inte heller neonatalavdelning, så det går utmärkt att ha BB utan neonatal förklarar Lisbeth.
– De allra flesta förlossningar är vanliga och okomplicerade. När det gäller riskförlossningar så kan man oftast se det i förväg. Ska vi lyckas med att erbjuda lika vård på lika villkor i hela Dalarna så behövs BB i Mora.

 Ett annat misstag som de gjort i konsultrapporten är att de räknat fel på bemanningen förklarar Björn Hammarskjöld på Dalarnas Sjukvårdsparti.
– I min bakgrund som överläkare i pediatrik har jag god kännedom om hur man räknar på bemanning på ett korrekt sätt. Här har de hamnat alldeles fel och har räknat med 20 barnmorskor, trots att det skulle räcka med 13 barnmorskor förklarar Björn.

Professionen står bakom att öppna BB igen
Lisbeth förklarar vidare att de har professionen med sig i sina krav på att öppna BB.
– Överläkare på Mora Lasarett har sagt att som akutsjukhus behöver de ha ett BB. De delar inte heller de farhågor som finns i rapporten. Är du läkare och vårdpersonal tänker du inte på politik och ekonomi, då tänker du bara på det som gynnar patienterna. De pekar tvärtom på att det ur patientsäkerhetssynpunkt blir mycket tryggare att ha BB i Mora nu när vi har en ambulanshelikopter. Blir det komplikationer så går det snabbare att få transport till exempelvis Akademiska i Uppsala.

Nille pekar på att många av de slutsatser som konsulterna dragit i rapporten mynnar ut i kvalificerade gissningar.
– Det som konsultrapporten visar går lika gärna att använda som ett argument för att BB i Mora skall öppnas. Är det så som de säger i rapporten att det behövs 6 till 12 miljoner för att driva BB så tycker vi i Dalarnas Sjukvårdsparti att det är en liten summa att betala för tryggheten för blivande mammor och barn i regionen, säger Nille.

Vad tror ni om det folkliga stödet för att öppna BB i Mora?
– Vi ser att det finns ett stort folkligt stöd för att öppna BB i Mora. När det stängdes så var det mycket protester och stor oro. Det kan ju aldrig vara mera patientsäkert att skicka de som ska föda till Norge istället för att föda på BB i Mora? Och jag tror att med en satsning på arbetsmiljön så kommer vi kunna locka hem flera av de barnmorskor som idag pendlar till jobb i Norge säger Lisbeth, Nille och Björn avslutningsvis.