Någon behöver stå upp för att vården ska vara nära människan

Detta är en annons framtagen av Dalarnas Sjukvårdspartiet.

Dalarnas sjukvårdsparti grundades 2006 för att föra vården närmare människorna och stoppa nedläggning av regionens mindre lasarett. 12 år senare kan vi se resultat av deras politik när de satsar vidare mot valet 2018.

Någon behöver stå upp för att vården ska vara nära människan

När Dalarnas sjukvårdsparti ställde upp i valet till landstinget 2006 fick de 3 mandat. Den första perioden i partiets historia blev dock tumultfylld då en av representanterna hoppade av. En tuff början för ett nystartat parti berättar en av grundarna Ingvar ”Nille” Niilimaa.
– För oss fanns aldrig en tanke på att ge upp. Våra hjärtefrågor med en bättre och närmare vård för hela dalafolket kan vi aldrig ge upp. Det finns så många som arbetar för centralisering inom sjukvård, därför behövs vi som vill ha en mer lättillgänglig sjukvård för alla.

Våra hjärtefrågor med en bättre och närmare vård för hela dalafolket kan vi aldrig ge upp

Redan när partiet grundades såg de brister i sjukvården, som sedan dess debatteras allt mer.
– Vi märkte att det behövdes göras förändringar inte minst för gruppen med funktionshinder. Hela vägen från politiker till profession fanns för litet kunskap, förklarar Nille.

Läs mer: Dalarnas Sjukvårdspartis valprogram

 Vi vill inte sätta människor på hjul
En viktig del av partiets politik handlar om att människor behöver vård där de bor berättar Nille.
– Vi vill inte sätta människor på hjul och bussa runt dem i hela Dalarna för att få vård. Det var ett budskap som väckte anklang hos dalafolket och många håller ju med oss om att vi behöver ha de små sjukhusen och vårdcentralerna kvar. För den enskilde är det bara fördelar med att ha vården nära.

Ett viktigt område där Nille lyfter fram att Dalarnas sjukvårdsparti har lyckats är hygienfrågorna.
– Det här lyfte vi tidigt att sjukvården i Dalarna behöver bli mycket bättre på att hantera hygienfrågor. I de undersökningar som Sveriges Kommuner och Landsting gjort hade sjukhusen i Dalarna 12-15% sämre hygien än det som krävdes. Det drev vi under flera år innan vi 2014 fick igenom de insatser som krävdes. Det gör att vi både kan spara patienters hälsa och upp till 260 miljoner kronor i vårdkostnader. Vår roll är att i opposition peka på det som vi upplever är felaktigt och försöka få till en förändring till det bättre berättar Nille avslutningsvis.

Vill du vara med och påverka? Bli medlem i Dalarnas Sjukvårdsparti