Inför äldrevårdcentraler i Dalarna så att sjuka äldre slipper hamna i kläm

Detta är en annons framtagen av Dalarnas Sjukvårdsparti.

Dalarnas sjukvårdsparti uppmärksammar den svåra situation som många äldre hamnar i när de blir sjuka. Deras förslag om att införa äldrevårdcentraler skulle innebära en kraftsamling kring äldres vård och ge möjlighet till bättre vård för äldre.

Inför äldrevårdcentraler i Dalarna så att sjuka äldre slipper hamna i kläm

Idag fattas det 32.000 äldreomsorgsplatser i Sverige. Lisbeth Mörk-Amnelius från Dalarnas sjukvårdsparti berättar att det är många äldre även i Dalarna som köar för att få en äldreomsorgsplats. Hon betonar hur viktigt det är att inte bara se till den fysiska hälsan hos den enskilde.
– För många äldre räcker det inte bara med hemtjänst. För de som inte har sin släkt nära så kan hemtjänstpersonalen vara den enda sociala kontakten i vardagen. Om du inte får social samvaro och hamnar i ensamhet är det stor risk att det leder till psykisk ohälsa, och i slutändan till att än fler äldre blir sjuka. De som köar för en plats får ofta att höra att de är för friska, men då tar man oftast bara hänsyn till den fysiska hälsan. Här tycker vi att landstinget kan vara med och trycka på, för att få fler friska äldre behöver det byggas fler äldreboenden. Är du 85 år ska du inte behöva stå i kö år efter år. Sverige och Dalarna borde ha råd att ta hand om sina äldre på ett mycket bättre sätt, säger Lisbeth Mörk-Amnelius för Dalarnas sjukvårdsparti.

Äldre som blir sjuka hamnar lätt i kläm
Ett annat problem för äldre som blir sjuka är att de lätt hamnar i kläm mellan kommunens ansvar och landstingets förklarar Lisbeth.
– Det behövs en bättre samverkan mellan dalakommunerna och landstinget. Här har vi många exempel på att äldre hamnar i kläm mellan de här två huvudmännen. Får vi till en bättre samverkan så kan också fler äldre få den vård som de har rätt till. En av våra viktigaste förslag för att stärka äldres hälsa är att införa en ny funktion, nämligen äldrevårdcentraler.

Inför Äldrevårdcentraler i Dalarna
Idén med äldrevårdcentraler handlar om att samla äldrekompetensen i en ny funktion på befintliga vårdcentraler. I större städer där befolkningsunderlaget är större kan det också handla om att etablera helt nya vårdcentraler som endast vänder sig till äldre.
– Det finns stora vinster med en sådan här ny funktion, där äldrekompetensen samlas i två eller tre personer på varje vårdcentral. Det kan röra sig om såväl läkare som sjuksköterskor med geriatrisk kompetens. De kommer kunna vara resurspersoner som kan samordna kunskap mellan kommuner och landstinget, se till att det fungerar bra med hemfärd från sjukhus till exempel. Att få träffa samma läkare eller sjuksköterska vid varje tillfälle är viktigt för alla patienter, men ännu viktigare för äldre personer. Äldrevårdcentralerna skulle på sikt även kunna hålla i hälsosamtal, göra hembesök, prata om rehabilitering och psykisk ohälsa, förklarar Lisbeth.

En viktig funktion med äldrevårdcentralerna är att inga äldre skall tappas bort i systemet. Lisbeth pekar här på att det finns flera exempel på patientgrupper som för sent kommer i kontakt med vården.

Gör det enklare att ta kontakt med vården
En viktig funktion med äldrevårdcentralerna är att inga äldre skall tappas bort i systemet. Lisbeth pekar här på att det finns flera exempel på patientgrupper som för sent kommer i kontakt med vården.
– Vi har till exempel patienter som är på väg in i en demenssjukdom och andra som skulle behöva ta kontakt med vården men drar sig för det. Denna funktion skulle ge fler en trygghet och göra så att fler tar kontakt med vården i tid. Här behöver landstinget dessutom se till att det blir enklare att ta kontakt med vården, digitaliseringen har lett till att många fått det svårare att ringa in till landstinget. Det behöver läggas resurser på att hitta en ny lösning där äldre slipper krångliga knappval för att komma i kontakt med vården förklarar Lisbeth.

Hälsosamtal för alla äldre
En annan viktig uppgift för äldrevårdcentralerna är att få till hälsosamtal med äldre, och då även ta med läkemedelsgenomgångar.
– Dagens system där en patient kan få träffa olika läkare varje gång medför flera risker. Det vi ser är att patienter kan få ny medicin varje gång de är på ett läkarbesök och tillslut äter 15 olika mediciner. Läkemedelsgenomgångar är jätteviktigt så att vi ser till att de äldre får relevant medicin. På samma sätt är det viktigt med att ta upp kosten, äldre får oftare sämre matlust och då är det viktigt att de får en kost som smakar och luktar som de känner igen.

Vad ska landstinget göra med den brist som det finns på geriatriker?
– Vi vet att det är stor brist på äldreläkare, eller geriatriker som de också kallas. Här behövs det sättas in rejäla resurser för att se till att det rekryteras, men även nyttja den kompetens som finns på bästa sätt. De geriatriker som finns bör sättas in som konsulter för att utbilda övrig personal så att kunskapen sprids om vård av äldre i hela Dalarnas län, förklarar Lisbeth Mörk-Amnelius för Dalarnas sjukvårdsparti.

Vill du läsa alla artiklar från Dalarnas sjukvårdsparti, läs mer på:
https://kampanj.bonniernewslocal.se/dalarnarssjukvardsparti/