Dalarnas sjukvårdsparti vill korta väntetiderna och ge alla rätt till lika vård

Detta är en annons framtagen av Dalarnas sjukvårdsparti.

Dalarnas sjukvårdsparti kräver att vården organiseras bättre så att alla får likvärdig vård i hela Dalarna. Det ska genomföras genom att vårdpersonal kan fokusera på sitt arbete istället för onödiga möten eller liknande, en satsning på fler mindre vårdcentraler och fler akutmottagningar i Dalarna.

Dalarnas sjukvårdsparti vill korta väntetiderna och ge alla rätt till lika vård

Vi träffar Ingvar ”Nille” Niilimaa, en av grundarna av Dalarnas sjukvårdsparti, som berättar om hur deras parti står på patientens och personalens sida. Partiet som grundades 2006 har allt sedan dess arbetat för att föra vården närmare människorna.
– Vi vill att sjukvården skall vara av hög kvalitet för alla medborgare oavsett var man bor i Dalarna. Det kan vi bara uppnå om vi har rätt person på rätt plats som gör rätt sak, säger Nille.

Vårdpersonalen ska ge vård istället för att syssla med annat

Hur ska man göra för att lyckas med det?
– Vårdpersonal ska vara vårdpersonal och inte vara administratörer eller liknande. Vården ska vara organiserad så att de kan fokusera på att ge vård och inte göra massa annat som exempelvis att gå på onödiga möten och konferenser. Sedan skall vi att det ska kopplas till ett rullande utbildningsschema som utvecklar vårdkvaliteten och kompetensen hos personalen.

I ert valmanifest så lägger ni stor tyngdpunkt på betydelsen av närmare sjukvård?
– Ja det stämmer. Vården skall vara nära dig när du behöver det och vara jämlik och jämställd. Risken är att äldre och sköra patienter, även många kvinnor, inte får den vård som de har rätt till i tid. För att säkerställa det behöver vi korta ned väntetiderna för vård. Det är inte samhällsekonomiskt hållbart att patienter behöver vänta så länge som idag, berättar Nille.

Hur kan man då korta väntetiderna?
– Det kan vi göra genom att vårdpersonalen sysslar med vård, precis som jag sa tidigare. Vi behöver även ha arbetsplatser som man vill gå till och trivas på. När det är arbetstoppar så ska man få förstärkning, därför behöver vi se över möjligheten med en eventuell förstärkningspool eller liknande system.

Hur ska vården organiseras för att den ska bli bättre för patienterna?
– Vi vill ha en landstingsmodell för primärvård med små vårdcentraler nära dig för att du ska slippa resa, vilket både är bättre för miljön och vårdens tillgänglighet. Patienter ska inte behöva sättas på hjul och få långa resvägar till vården. Det gäller även BB och akutsjukhus. Därför vill vi att Mora BB ska öppna igen, så att det blir kompletta akutsjukhus både i Falun och Mora. Samt att akutmottagningar i Avesta och Ludvika bevaras. Även fungerande ambulanssjukvård i hela Dalarna är viktig, det gäller även i Rättvik och på andra platser, säger Ingvar ”Nille” Niilimaa för Dalarnas sjukvårdsparti.

Vill du läsa alla artiklar från Dalarnas sjukvårdsparti, läs mer på:
https://kampanj.bonniernewslocal.se/dalarnarssjukvardsparti/