Dalarnas sjukvårdsparti föreslår att tandvård ska räknas in i högkostnadsskyddet

Detta är en annons framtagen av Dalarnas sjukvårdsparti.

Forskning visar att dålig tandhälsa leder till följdsjukdomar berättar Nille från Dalarnas Sjukvårdsparti och menar därför att tandvård borde räknas in i högkostnadsskyddet. Innan en nationell förändring kommit till stånd föreslår de att det måste utredas möjligheten av ett lokalt högkostnadsskydd för tandvården i Dalarna.

Dalarnas sjukvårdsparti föreslår att tandvård ska räknas in i högkostnadsskyddet

Ingvar ”Nille” Niilimaa är en av grundarna till Dalarnas Sjukvårdsparti och har sedan lång tid ett stort engagemang för en likvärdig vård för alla dalabor. En fråga som berör honom djupt är den ojämlikhet som finns mellan de som får en svår infektion i tänderna jämfört med de som har en svår infektion på kroppen.
– Har du en allvarlig tandinfektion så kan det vara lika illa som att ha ett decimeter stort sår mitt på kroppen. Det blir konsekvenser om du går för länge utan vård med ett öppet sår, det vet alla. Allvarliga tandinfektioner kan leda till en rad följdsjukdomar. Att den som har en tandinfektion inte ska kunna gå och få vård för sina problem på samma sätt som den som har vanliga kroppssjukdomar är en orättvisa som inte är rimlig, säger Nille på Dalarnas Sjukvårdsparti.

 Har du inte råd att gå till tandläkaren kan du få följdsjukdomar
Dalarnas Sjukvårdsparti pekar på att kostnaderna för att gå till tandläkaren kan vara avsevärda. För den som inte har råd att gå till tandläkaren så blir konsekvenserna snabbt allvarliga.
– Har du inte råd att gå till tandläkaren så förfaller dina tänder. Tillslut riskerar du att bli tandlös, du får svårare att tugga maten. Tuggar du dåligt och du dessutom har infektioner så finns det till och med en ökad risk för svåra kroppsliga komplikationer, berättar Nille.

Det ska inte synas på folks tänder vad de har i plånboken
En annan viktig aspekt som Nille lyfter fram är att det inte ska gå att se på folks tänder hur mycket de har i plånboken.
– En helsanering av tänder kan hamna på allt mellan 20.000 till 100.000 kronor eller mer. Även om du får betala ett subventionerat pris så har inte många bland dalafolket råd med det. Därför är det en jätteviktig fråga att se till att det tandvården förs in i högkostnadsskyddet. Vi är inte ett riksdagsparti, men vill driva på riksdagspartierna så att de gör denna satsning istället för att till exempel satsa på ett höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm förklarar Nille.

Utred lokalt högkostnadsskydd för tandvården
Innan det blivit en förändring nationellt vill Dalarnas Sjukvårdsparti utreda möjligheten för att ta kostnaden lokalt för ett högkostnadsskydd vad gäller tandvård.
– Det behöver göras en ordentlig utredning för att se vad kostnaden skulle vara. Kortsiktigt skulle det kunna vara en dyr kostnad, men genom en bättre tandstatus i hela Dalarnas befolkning så kommer vi att få ett friskare dalafolk och på sikt minskade kostnader för följdsjukdomar. Och dessutom bättre levnadsstandard för alla som idag har tandproblem. För att genomföra ett sådant här förslag behöver det såklart även ses över vad effekterna blir för privata tandvårdsföretag så att de inte blir drabbade.

Vad är ert förslag i Dalarnas Sjukvårdsparti?
– För att kunna göra en ordentlig utredning behöver det göras ett försök i ett tandvårdsdistrikt. Först då kan vi få full kontroll över kostnader och de vinster som finns. Det här är en otroligt viktig fråga för oss som vi kommer att driva hårt i Landstinget Dalarna. En annan viktig fråga är en förnyad satsning på upplysningskampanjer om vikten av ta hand om sina tänder så att vi inte förstör dem i onödan med rökning, snus, godis, läsk med mera. Vi uppmanar även utbildningsinstitutioner (högskolor med flera) att satsa mer på tandvårdsutbildningar, då vi vet att det väntar stora pensionsavgångar och att bristen på tandvårdspersonal riskerar att bli akut, avslutar Nille på Dalarnas Sjukvårdsparti.

Vill du veta mer om oss – läs vårt valprogram här!